ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Επέκταση ειδικής άδειας Αστυνομικών, όταν και οι σύζυγοι αυτών πάσχουν από νόσημα


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  θέτει στον αρμόδιο Υπουργό, το ευαίσθητο θέμα των ειδικών αδειών του αστυνομικού προσωπικού, που αφορούν περιπτώσεις νοσήματος ιδίων ή των τέκνων τους και προτείνει την αναγκαία προσθήκη στο σχετικό νομοθέτημα της περίπτωσης που νοσούν και οι σύζυγοι αυτών. Σας παραθέτουμε παρακάτω το έγγραφο:

Αθήνα 30 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 302/2/42α
Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Επέκταση ειδικής άδειας Αστυνομικών, όταν και οι σύζυγοι αυτών πάσχουν από νόσημα»
Σχετ.: α) Η από 09-04-2015 αίτηση του Αρχ/κα (237271) ΔΙΑΜΑΝΤΗ Θεοφάνη του Κων/νου
          β) Υπ' αριθ. 20/2015 από 26-04-2015 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
  Κύριε Υπουργέ,
  Με αφορμή την (α) σχετική αίτηση Αστυνομικού, που υπηρετεί στην Δ.Α. Ακαρνανίας, που μας διαβιβάσθηκε με το (β) σχετικό της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας, σας κάνουμε γνωστό το έντονο ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για την νομοθετική ή κανονιστική διευθέτηση του θέματος, που κρίνεται απολύτως δίκαιο και επιτακτικό.
   Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 προβλέπει ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 ημέρες το χρόνο σε Αστυνομικούς που είτε οι ίδιοι, είτε τα τέκνα αυτών πάσχουν από νόσημα, με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προφανώς, εκ παραδρομής, παραλείπονται από την εν λόγω διάταξη οι σύζυγοι των Αστυνομικών. Αντίθετα πανομοιότυπη διάταξη που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 50 του Ν. 3528/2007) προβλέπει την πιο πάνω δυνατότητα και για τους υπαλλήλους που ο/η σύζυγός τους πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.
  Προς άρση της προφανούς αυτής αδικίας, που δυστυχώς πλήττει αρκετούς συναδέλφους σε όλη τη Χώρα, προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 με την φράση «...ή έχουν σύζυγο...», ή αντίστοιχη προσθήκη σε σχετικό νομοθέτημα.
  Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω λεπτομέρειες και συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα.
ypografes-poasy

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου