ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Εκλογές στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. – 22 έως 24 Ιουνίου 2015, το 25o Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω της ανακοίνωση, γνωστοποιεί στα μέλη της, ότι το 25ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο έτους 2015 θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23 και 24 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη καθώς και ενημερώνει για τα θέματα ημερήσιας διάταξης του εν λόγω Συνεδρίου.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: 701/3/9

Προς: α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
          β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.
              (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε την 12 και 13 Μαΐου 2015 αποφάσισε ομόφωνα, το 25ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο έτους 2015 να πραγματοποιηθεί κατά το Γ΄ δεκαήμερο μηνός Ιουνίου 2015 και εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Γραμματεία να υλοποιήσει την απόφαση αυτή, εξειδικεύοντάς την ως προς τον προσδιορισμό του τόπου και της ημερομηνίας πραγματοποίησής του καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως το καταστατικό προβλέπει.

Η Εκτελεστική Γραμματεία που συνεδρίασε σήμερα, καθόρισε όπως το 25ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας έτους 2015 πραγματοποιηθεί 22, 23, 24 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» (Μοναστηρίου 305).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

• Διοικητικός Απολογισμός

• Οικονομικός Απολογισμός– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής– Προϋπολογισμός

• Απόφαση ΣτΕ- Αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών- περικοπών

• ΤΕΑΠΑΣΑ- Εξελίξεις- Ασφαλιστικά Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ.

• Μεταρρύθμιση ΕΛ.ΑΣ. (Αναδιοργάνωση- Εκπαίδευση- Κώδικας Μεταθέσεων - Κρίσεις & Προαγωγές- Πειθαρχικό Δίκαιο κ.λ.π.)

• Λοιπά θέματα- Προτάσεις Συνέδρων

• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

• Διεξαγωγή αρχαιρεσιών

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην Ομοσπονδία, της σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών).

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα:

1) Πίνακα αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

2) Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης και επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις-δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων.

                     Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου