ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση Χορήγησης υπολοίπου Κανονικών Αδειών

Εκδόθηκε σήμερα 15-02-2016 η υπ΄αριθ. 1647/16/312228 διαταγή από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η οποία στάλθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες μέσω p.o.l.


Σύμφωνα με την παραπάνω διαταγή οι δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας έτους 2015, θα δύναται να διανυθούν μέχρι την 24-04-2016, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και όχι μέχρι τέλος Μαρτίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 27/1986.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου