ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη για 27 συνοδούς Αστυνομικών σκύλων

Aναδημοσιεύουμε την προκήρυξη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. όπως την αλιεύσαμε από την ιστοσελίδα της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. (posyfy.gr).To Αρχηγείο εξέδωσε «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξετάσεων για την επιλογή είκοσι επτά (27) Αστυφυλάκων-Υπαρχιφυλάκων, προκειμένου να εκπαιδευθούν ως συνοδοί χειριστές αστυνομικών σκύλων, περιπολίας». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝΓ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6512/13)ΑΘΗΝΑ , 11/09/2015

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)

2) 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4-ΑΘΗΝΑ   Τ.Κ.10177
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εξετάσεων για την επιλογή είκοσι επτά (27) Αστυφυλάκων-Υπαρχιφυλάκων, προκειμένου να εκπαιδευθούν ως συνοδοί χειριστές αστυνομικών σκύλων, περιπολίας».

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας  υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις των :

α.Τον ν.1481/1984 (ΦΕΚ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.Τον ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 41).

γ.Το ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

δ. Το π.δ. 584/1985 (ΦΕΚ Α΄-204) «Υγειονομική Υπηρεσία Ελληνικής Αστυνομίας».

ε. Το π.δ. 500/1989 (ΦΕΚ Α΄-214) «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Το π.δ. 190/1996 (ΦΕΚ Α΄-153) «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το π.δ. 82/2006 (ΦΕΚ Α΄-86) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων».

η. Το π.δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄-89), Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄-170), Π.Δ. 79/2011 (ΦΕΚ Α΄-196) και του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄-141).

θ. Το π.δ. 178/2014 (ΦΕΚ Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

ι. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄-20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ια. Την υπ’ αριθ. 7004/5/17, από 21/04/2015 (ΦΕΚ Β΄-670) Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».

2. Το υπ’ αριθ. 1588/15/1007631 από 05/06/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.

3. Το υπ’ αριθ. 1728/15/1158363 από 29/06/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

4. Το υπ’ αριθ. 2565/15/1202374 από 03/07/2015 έγγραφο της POSYFY.GR  Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

5. Το υπ’ αριθ. 1728/15/1201312 από 03/07/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

6. Το υπ’ αριθ. 1691/15/1335877 από 27/07/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.

7. Το υπ’ αριθ. 1728/15/1396966 από 05/08/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

8.Το υπ’ αριθ.  1588/15/1481510 από 21/08/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. με επισυναπτόμενο: i) το υπ’ αριθ. 1691/15/1469101 από 19/08/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. και ii) το υπ’ αριθ. 1588/15/1405255 από 06/08/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.

9. Το υπ’ αριθ.  1588/15/1514580 από 27/08/2015 όμοιο.

10. Το υπ’ αριθ.  1588/15/1579174 από 04/09/2015 όμοιο με επισυναπτόμενο: i) το υπ’ αριθ. 1588/15/1419624 από 09/08/2015 όμοιο και ii) το υπ’ αριθ. 2565/15/1481872 από 21/08/2015  έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

11. Το υπ’ αριθ. 2565/15/1579869 από 04/09/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής με επισυναπτόμενη: i) την από 03/09/2015 αναφορά του Υπαστυνόμου Α’ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Μιχαήλ του Γεωργίου και ii) την από 24/11/2014 αναφορά του Αρχιφύλακα (263595) ΜΑΝΙΑΤΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γεώργιου.

12. Το υπ’ αριθ. 1728/15/1610039 από 09/09/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

13. Το υπ’ αριθ. 1742/15/1622209 από 11/09/2015 της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.

14. Το υπ’ αριθ. 1742/15/1626391 από 11/09/2015 της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την προκήρυξη εξετάσεων για την επιλογή είκοσι επτά (27) Αστυφυλάκων-Υπαρχιφυλάκων, προκειμένου να εκπαιδευθούν  ως συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων περιπολίας, κατά προτίμηση από εκείνο των Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες ανακύπτει ανάγκη κατανομής αστυνομικών σκύλων και συνοδών αυτών.

Περισσότερες λεπτομέρειες της προκήρυξης, μπορείτε να ζητήσετε από τις γραμματείες της Υπηρεσίας σας, καθότι η παρούσα Προκήρυξη εξαιρείται της ανάρτησης στο διαδίκτυο, για λόγους ασφάλειας

- Στις ανωτέρω εξετάσεις, οι συνοδοί - χειριστές σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση της ειδικότητας περιπολίας, ανεξαρτήτως  βαθμού, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 37° έτος της ηλικίας των.

Σημειώνεται ότι όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες Ικανών που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 12. (β) (i) της παρούσας, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aula.frontex.europa.eu/προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ).

Επισημαίνεται ότι όσοι θα λάβουν πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, αποδέχονται και συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους χρήσης αυτού (απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής ή δημοσίευσης) σεβόμενοι τα  κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα.

Ο ακριβής τόπος και χρόνος παραπομπής των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων και διενέργειας των γραπτών εξετάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2015, θα ορισθεί με νεότερη διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα λάβουν πρόσβαση στην εξεταστέα ύλη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  https://aula.frontex.europa.eu


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου