ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση Π.Ο.ΑΣ.Υ. : Έληξε η φρούρηση των τραπεζών από την ΕΛ.ΑΣ.

Παραθέτουμε την ενημερωτική επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) σχετικά με τη λήξη φρούρησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών).



Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ: 800/4/3α

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Λήψη Αστυνομικών Μέτρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)»

Σχετ.: Υπ' αριθ. 800/4/3 από 10/07/2015 έγγραφό μας

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αριθ. 1244/15/1295686 από 19/07/2015 Δ/γή του Α.Ε.Α./Κλάδος Τάξης/Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης με την οποία η φρούρηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) παύει να ισχύει και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.





Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου