ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΣτΕ : Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Αναδημοσιευουμε από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (sapasa.gr).


Aναρτούμε ως έχει το ενημερωτικό σημείωμα του Αντιστράτηγου ε.α κ. Σουπιώνη Νικολάου, που αφορά τις περικοπές των συντάξεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2287/2105 απόφαση του ΣτΕ,  για να λάβετε γνώση.

     ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. 2287/2015 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.

Με την υπ’ αρ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, στην οποία εισήλθε για συζήτηση ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος ως προς τη  συνταγματικότητα διατάξεων νόμων με τις οποίες προκλήθηκαν περικοπές στις συντάξεις, ύστερα από κατάθεση αγωγής ουσίας θιγομένου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,   κρίθηκε με πλειοψηφία ότι, οι διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4051/2012, με τις οποίες μειώθηκαν   σε ποσοστό 12% οι  κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 € , καθώς  και του άρθρου Πρώτου ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν εκ νέου σε ποσοστά από 5% έως και 20% οι από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε αιτία οι συντάξεις που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1000 € , ως και η κατάργηση των επιδομάτων  Χριστουγέννων,  Πάσχα και αδείας  αντίκεινται σε βασικές συνταγματικές διατάξεις, όπως αυτές  των άρθρων :

2 παρ. 1, σε συνδ. με  21 παρ 1,2,3, και 6  ( αρχή κοινωνικής πρόνοιας και σεβασμού και προστασίας  της αξίας του ανθρώπου),

22 παρ.5,  4 παρ. 5  (προσβολή   αρχής της ισότητας, ως προς τη συμμετοχή στα δημόσια βάρη),

22 παρ 5 (αρχή κοινωνικής ασφάλισης),

25 παρ. 1 ( αρχή αναλογικότητας) και

25 παρ. 5 ( αρχή κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης) και «ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες».

Στην  ίδια απόφαση  προβλέπεται ότι, εφαρμογή της θα έχει ως χρόνο συμμόρφωσης από τη Διοίκηση για μεν τους έχοντας ασκήσει κατά των διατάξεων αυτών τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα  αναδρομικό χαρακτήρα, για δε τους λοιπούς  από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης (10.6.2015).  Υπ’ όψη ότι, για τη  διαφοροποίηση αυτή που στηρίχθηκε σημειωτέον σε νεοπαγή διάταξη νόμου, υπήρξε ισχυρά τεκμηριωμένη μειοψηφούσα άποψη ότι, αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθόσον δεν είναι επιτρεπτή η διατύπωση με δικαστική απόφαση κανόνων γενικής εφαρμογής και τέτοιοι κανόνες θεσπίζονται μόνο από τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας.

Όμως για την εν λόγω διαφοροποίηση του ΣτΕ,  θα επανέλθω σχετικά, καθόσον εκείνο που προέχει είναι η άμεση συμμόρφωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να συμμορφωθεί με την ως άνω απόφαση, με αφετηρία εν πρώτοις την 10.6.2015, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Για τούτο :

v  H μεν  Π.Ο.Α.Α.Σ.Α, κοι οι λοιποί Σύνδεσμοι αποστράτων σε πρώτη φάση  να διαβιβάσουν άμεσα επιστολή τους στο Γ.Λ.Κ, για άμεση συμμόρφωση με την εν λόγω απόφαση και

v  Ο καθένας εξ’ ημών παράλληλα να υποβάλει παρόμοιο αίτημα στο Γ.Λ.Κ. για συμμόρφωσή του σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο με την  απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στη διάθεσή σας

Νικόλαος Σουπιώνης Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου