ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Δικαιολογητικά για μετακίνηση με ΙΧΕ, λόγω κλήτευσης

Αναδημοσιεύουμε από το forum της skaythess.gr (ΣΚΑΥ), ενημέρωση από μέλος για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο Αστυνομικός να προσκομίσει, προκειμένου να δικαιολογήσει τα έξοδα μετακίνησης του με το ιχε αυτοκίνητό του, μετά από κλήτευσή του σε ακροαματική διαδικασία δικαστηρίου ως μάρτυρας, εκτός έδρας της Υπηρεσίας του:

Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α – ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Πρωτότυπη Κλήση ή Κλητήριο Θέσπισμα

2. Βεβαίωση της υποδ. 57 

3. Αποδείξεις εισιτηρίων και αποκόμματα εισιτηρίων(κίνηση με συγκοινωνιακά μέσα)

4.Όταν γίνεται η κίνηση με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο χρειάζεται φ/φο άδεια οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας

5. Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ξενοδοχείου, για την δικαιολόγηση διανυκτερεύσεων, όπου υπάρχουν και όπου δικαιολογούνται, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

Όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160)χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητα ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στην νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια (παρ. 2α τροπ. με άρθρο 9 του Ν.3833/2010.)

6. Χωρίς Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών [ισχύει από 9/12/2010] αλλά με Υπεύθυνη Δήλωση για φιλικό σπίτι [Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται η Διεύθυνση κατοικίας, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της οικίας, το τηλέφωνο (για ενδεχόμενη διασταύρωση και επιβεβαίωση της διανυκτέρευσης)] θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από το οικείο αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διέμενε (2/42151/0022 από 19/7/2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους).

7. Βεβαίωση χιλιομετρικής ή μιλιομετρικής απόστασης αρμοδίου φορέα

8 . Βεβαίωση αντίτιμου εισητηρίου για Κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για εμφανίσεις σε οποιοδήποτε ποινικό Δικαστήριο ή Ανακριτική Αρχή κατηγορουμένων ή μαρτύρων: πρωτότυπο κλητήριο θέσπισμα ή κλήση με την ένδειξη ότι η κλήτευση γίνεται βάση του ισχύοντος εκάστοτε άρθρου του Κ.Π.Δ., όπου αυτό απαιτείται και βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η εμφάνιση, εξέταση, η ώρα περαίωσης αυτής και ότι η υπόθεση για την οποία κλητεύθηκε ο μάρτυρας ή κατηγορούμενος ανάγεται στο υπηρεσιακό καθήκον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3351/1978 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Βεβαίωση υποδ. 57 )

Άρθρο 7 του Ν. 2685/1999 -Κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

1.Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου.

Πηγή : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου