ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Ειδική αποζημίωση Δημοψηφίσματος της 5/7/2015

Παραθέτουμε το παρακάτω έγγραφο ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)σχετικά με την ειδική αποζημίωση που θα καταβληθεί στους συναδέλφους μας που εργάστηκαν για την ευρυθμη και ομαδλή διεξαγωγή του Δημοψηφισματος της 05/07/2015.


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 700/4/12

Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Ειδική αποζημίωση Δημοψηφίσματος της 5/7/2015»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, απογευματινές ώρες της 3ης Ιουλίου 2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1378-Β η υπ' αριθ. 22592 Κ.Υ.Α. που καθορίζει την ειδική αποζημίωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Σώματος για την έκτακτη παροχή εργασίας τους κατά τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Ειδικότερα, το ύψος της ως άνω αποζημίωσης ανέρχεται μικτά στα 62,00 € για κάθε δικαιούχο, αφορά το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 28.06.2015 έως 05.07.2015, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος.

Τέλος, η διαδικασία πληρωμής της θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου