ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Η ΑΝ.Α.Σ.Α ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε.Κ.Α.Μ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ(ΑΝ.Α.Σ.Α)                                                                    2/2/2018.
                                       ΠΡΟΤΑΣΗ
                                            ΠΡΟΣ
1)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Π.Ο.ΑΣ.Υ)
2)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α.Ε.Α)

ΘΕΜΑ: “Πρόταση για την προώθηση έγκρισης αιτήματος αποκατάστασης επιδομάτων Ε.Κ.ΑΜ και συνοδών Αστυνομικών σκύλων»