ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Νέα παράταση στις άδειες συλλεκτικών όπλων και κειμηλίων

Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2015, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.


Επίσης στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2015 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου