ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΑΝ.Α.Σ.Α :Συνάντηση με τους βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών Κυρανάκη Κωνσταντίνο και Καλλιάνο Γιάννη για κατάθεση θέσεων αναφορικά με το υπο διαβούλευση άρθρο 13 του Σχεδίου Νόμου για την φύλαξη των ΑΕΙ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α)       


Την 28.1.2021 αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας  Αστυνομικών ( ΑΝ.Α.Σ.Α ) αποτελούμενης από τον Γραμματέα ΔΣ ΠΟΑΣΥ Συνδρεβέλη Χρήστο και τους Αντιπροσώπους Π.Ο.ΑΣ.Υ Πανδή Στέφανο, Παρασκευόπουλο Ιωάννη και Τσακανίκα Κωνσταντίνο ,  πραγματοποίησε συναντήσεις με τους βουλευτές Νοτίου τομέα Αθηνών Καλλιάνο Γιάννη και και Κυρανάκη Κωνσταντίνο ,προκειμένου ενημερώσουν και καταθέσουν τις θέσεις - ενστάσεις αναφορικά με το υπό διαβούλευση άρθρο 13 του σχεδίου νόμου για την φύλαξη των ΑΕΙ.

Από  πλευράς μας κάναμε σαφές και καταθέσαμε στους κ. Βουλευτές την Πρόταση και θέση της Ομοσπονδίας μας ,που  ήταν και είναι ότι η προβλεπόμενη από το υπό διαβούλευση Άρθρο 13, «Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», δεν πρέπει να σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα ισχύοντα για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, πολύ περισσότερο δε, η νέα αυτή Υπηρεσία, δεν πρέπει να υπάγεται σε αυτήν ούτε να στελεχώνεται από αστυνομικούς ,ενώ ενημερώσαμε παράλληλα ότι ομόφωνα το ΔΣ ΠΟΑΣΥ στην συνεδρίαση της 12.1.21 αποφάσισε να προτείνει  ότι η όποια  Υπηρεσία δημιουργηθεί   δεν πρέπει να υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά στις πρυτανικές αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση της, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από το «αυτοδιοίκητο» - ειδικό καθεστώς λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Τα δε στελέχη της δεν πρέπει να οπλοφορούν ούτε να συγχέεται η δράση τους με τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναφορικά με το ζήτημα της πρόσληψης 1000 ειδικών φρουρών, κάναμε σαφές και κατανοητό , ότι η θέση της Ομοσπονδίας μας , είναι πάγια και ακλόνητη και αποτυπώνεται και επικυρώνεται μέσα από τα συνέδριά της, που ορίζουν .ως μοναδικό τρόπο εισαγωγής στην Αστυνομική Ακαδημαϊκά το αδιάβλητο  σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων .

Καταθέσαμε επίσης την άποψη , ότι αποτελεί οξύμωρο σχήμα ,μετά από διαρκή αγώνα, που δόθηκε από πλευράς Π.Ο.ΑΣ.Υ για την "ανατατοποίηση"- αναβάθμιση των σπουδών του Έλληνα Αστυνομικού να εισέρχονται στην ευρύτερη  Αστυνομική Ακαδημία και να αναλαμβάνουν Αστυνομικά καθήκοντα σπουδαστές χωρίς την 3ετη πλέον Αστυνομική εκπαίδευση (όπως αυτή πλέον  διαμορφώθηκε μετά από παρεμβάσεις-πιέσεις-προτάσεις  της ΠΟΑΣΥ) .

Επίσης στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης  αναφερθήκαμε και σε επιμέρους ζητήματα ,τοπικής αρμοδιότητας, που κυρίως εστιάζονται στην ανάγκη ενίσχυσης με στελεχιακό δυναμικό  των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής, προκειμένου καλυφθούν υπάρχοντα οργανικά κενά των Α.Τ ,Τ.Α και τμημάτων Τροχαίας  ,αλλά και στην ανάγκη διακοπής των αποσπάσεων των συναδέλφων μας , σε υπηρεσίες εκτός της εδαφικής αρμοδιότητας της Νοτιοανατολικής Αττικής που απομυζούν περαιτέρω την λιγοστή της, σε σε σχεση με το φάσμα αρμοδιοτήτων της  αστυνομική δύναμη στην περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης των θεμάτων, ενστάσεων  και προβληματισμών που καταθέσαμε.

Από πλευράς των κ. Βουλευτών μας γνωστοποιήθηκε ότι θα μεταφέρουν αρμοδίως  τις ενστάσεις  και προβληματισμούς που καταθέσαμε, ενώ κατέστησαν σαφές, ότι  κατανοούν την δύσκολη και επικίνδυνη φύση του λειτουργήματός μας , τις καθημερνές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, αλλά και αποτυπώσανε την διάθεσή τους για  συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στον υπηρεσιακό  βίο του Έλληνα Αστυνομικού .


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.