ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Διευκρινήσεις – λεπτομέρειες για τα δανεία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Παραθέτουμε την παρακάτω ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με την κατάθεση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που εγκρίθηκαν πριν λίγους μήνες.


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 506/5/6
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Διευκρινήσεις – λεπτομέρειες για την κατάθεση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με το θέμα της πίστωσης των δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των εγκεκριμένων από το εν λόγω Ταμείο δανείων γίνεται μέσω εμβάσματος και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ή άγνοια του τραπεζικού υπαλλήλου που εξυπηρετεί τον εκάστοτε συνάδελφο ανά την επικράτεια, οι τραπεζικοί υπάλληλοι μπορούν να απευθύνονται στο κεντρικό κατάστημα της Ε.Τ.Ε. (κωδικός 040) προκειμένου τους δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις - λεπτομέρειες και ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των προαναφερθέντων δανείων.


Επισημαίνεται ότι και στα ως άνω δάνεια εφαρμόζονται οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές (Capital Controls κλπ).


Πηγή : poasy.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου