ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Ορίζονται αστυνομικοί-σύνδεσμοι με τα σχολεία

Οδηγίες δόθηκαν στα Τμήματα Ασφαλείας όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της χώρας για τον ορισμό του αστυνομικού-συνδέσμου με τα σχολεία που υπάγονται στην εδαφική αρμοδιότητα κάθε Τμήματος. Παράλληλα θα τηρούνται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις ενέργειες που θα κάνουν τα αστυνομικά τμήματα.Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Πανούση μετά από σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ κκ Καραθανασόπουλου και Μωραϊτη.

Ο υπουργός γνωστοποιεί πως καθίσταται επομένως σαφές ότι ο σκοπός των αναφερομένων πρωτοβουλιών είναι η διαμόρφωση επιθυμητού περιβάλλοντος ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, για την ακώλυτη άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προστασία διδασκόντων – διδασκομένων και εγκαταστάσεων), μέσω της συνεργασίας εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας και των σχολικών μονάδων, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους, ιδίως σε προληπτικό – αποτρεπτικό επίπεδο.

«Τέλος, σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου προγράμματος, Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου μας, θα συνεχισθούν οι ανωτέρω προσπάθειές μας, ενεργώντας πάντοτε με σεβασμό στη νομιμότητα και τα δικαιώματα όλων όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία» αναφέρει ο κ. Πανούσης.

Παράλληλα τονίζει ότι για το υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ή προστασία των μαθητών και εν γένει των ανηλίκων αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, όπως αποτυπώνεται στο υλοποιούμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Σε αυτό περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, με στόχο την εξασφάλιση περιβάλλοντος ασφαλείας στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και την πρόληψη και αποτροπή τυχόν έκνομων ενεργειών σε βάρος μαθητών, καθηγητών και σχολικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο δεδομένου ότι η προστασία των ανηλίκων και της μαθητικής κοινότητας δεν αποτελεί αμιγώς αστυνομικής φύσεως ζήτημα, το Αρχηγείο αναπτύσσει συνεργασία με τους κατά περίπτωση, συναρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, Υπηρεσίες, Οργανώσεις, με στόχο, τόσο την πρόληψη και αποτροπή, όσο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενεργειών στρεφομένων κατά των ανηλίκων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους συνεργασίας αξιοποιούνται περαιτέρω, στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού δράσεων για την αποτελεσματικότερη προστασία των νέων και των χώρων όπου αυτοί εκπαιδεύονται (σχολεία, φροντιστήρια κλπ) ή συχνάζουν (πλατείες, καταστήματα, γυμναστήρια κλπ), από τους διάφορους κινδύνους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, από το Αρχηγείο Αστυνομίας εκδίδονται σχετικές εγκύκλιοι, για την καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών, στις οποίες εξειδικεύεται πλέγμα δράσεων και πρακτικές που βασίζονται στο διάλογο και στην ουσιαστική συνεργασία με τη σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο και το πνεύμα αυτό, ενδεικτικά γνωστοποιείται ότι κάθε έτος, πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου, εκδίδεται ανάλογη διαταγή με κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή ενός πλέγματος ενεργειών, προγραμμάτων και δράσεων, μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού τους, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. Επίσης, δίδονται κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια των μετακινουμένων μαθητών και τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας πλησίον των σχολείων, για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή τους.

Πηγή : newsbeast.gr - bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου