ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Τροποποίηση του κανονισμού των αδειών με νέο Π.Δ. – Μέχρι 3 έτη άδεια άνευ αποδοχών

Εκδόθηκε το υπ'αριθμ. 169/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ Α’ 255/2014) σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αδειών του αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986 και με το οποίο προβλέπεται πλέον ότι για όλο το αστυνομικό προσωπικό μπορεί να χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών.


Συγκεκριμένα το άρθρο 7 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρει ρητά ότι, στο αστυνομικό προσωπικό , τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς μπορεί να χορηγείται για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 3 έτη , εφάπαξ ή τμηματικά, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας άδειας και της άδειας με μειωμένες αποδοχές. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό του σώματος και δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού , εκτός και αν πρόκειται για γονική άδεια των άρθρων 50,51 του Ν.4075/2012 (Ά 89).


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου