ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Αποσπάσεις για την στελέχωση του Μηχανισμού «HOT SPOT» (Σημεία Καταγραφής)

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι Αξιωματικοί των Υπηρεσιών από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ έως και το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ μπορούν να αποσπαστούν τμηματικά για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους στα νεοϊδρυθέντα Σημεία Καταγραφής.Συγκεκριμένα όσοι Aξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιθυμούν, έχουν καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας και γνωρίζουν θέματα καταγραφής αλλοδαπών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των Υπηρεσιών τους προκειμένου υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις.

Οι ανωτέρω επιθυμούντες θα κληθούν να στελεχώσουν τις περιοχές των νησιών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου όπου θα λειτουργήσει μηχανισμός «HOT SPOT» δηλαδή «Σημεία Καταγραφής» για τη δακτυλοσκόπηση μεταναστευτικών ροών, που εισέρχονται μέσω των θαλάσσιων συνόρων στα παραπάνω νησιά.

Τονίζεται ότι για την υποβολή αιτήσεων υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ενώ οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες δημοσίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου