ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για απεμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. από τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε την παρακάτω επιστολή στην πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και αιτείται την απεμπλοκή των συναδέλφων μας από τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας.Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 800/12/7α

Προς: 

1) Τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

2) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

3) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Απεμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. από τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας με το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 887 από 24/09/2015 έγγραφό της, αναφέρει ότι εκτός των 350 θέσεων Δημοτικών Αστυνομικών που είχαν ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ., καταργούνται οι υπόλοιπες θέσεις που συστήθηκαν με την υπ' αριθ. 6000/2/5250/8-π' από 12/12/2014 απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α. και επανασυστήνονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθ. 81 του Ν. 4172/2013.

Παρ' όλα αυτά οι αρμοδιότητες που υπάγονται στην Δημοτική Αστυνομία συνεχίζουν να παραμένουν στην ΕΛ.ΑΣ., δυσχεραίνοντας το ήδη αυξημένο έργο της.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Επειδή τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κέρκυρας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα παρακαλούμε για την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου η οποία θα αποφορτίζει τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. από τα ξένα προς αυτή καθήκοντα.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου