ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Παραθέτουμε την παρακάτω ανακοίνωση-ενημέρωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αναφορικά με την συνάντηση που πραγματοποιήσε σήμερα 29-10-2015 με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Εργασίας, κ. Αναστάσιο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ.


                                                                            Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 506/1/41-δ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της από 19-10-2015 διευρυμένης σύσκεψης που έλαβε χώρα στο Υπουργείο μας μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, παρουσία των Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , κ.κ. Γεωργίου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και Νικολάου ΤΟΣΚΑ αντίστοιχα, σήμερα, μεσημβρινές ώρες, αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας συναντήθηκε με τον καθ' ύλην αρμόδιο σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων και κοινωνικής αλληλεγγύης  Υφυπουργό του Υπουργείου Εργασίας, κ. Αναστάσιο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ, προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά συγκεκριμένα ασφαλιστικά θέματα που απασχολούν έντονα τον Κλάδο μας.


Ειδικότερα, συζητήσαμε τις επικείμενες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και την πιθανότητα νομοθετικής ρύθμισης δυνατότητας μετατροπής των Τομέων Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία στο προσεχές χρονικό διάστημα, μνημονεύοντας ειδικά το εκκρεμές εμπρόθεσμο αίτημά μας περί μετατροπής των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε ΤΕΑ και καταθέτοντας προς επεξεργασία φάκελο με αντίγραφα σχετικών εγγράφων. 

Επίσης,τονίστηκε το γεγονός ότι, οι μηνιαίες επικουρικές συντάξεις των αστυνομικών είναι συγκριτικά με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων πολύ μικρές και σε περίπτωση που δε θα υπάρξει η προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση, είναι αναγκαία η προστασία των χαμηλών αυτών επικουρικών συντάξεων, δεδομένων και των αποθεματικών που μεταφέρουν ως εργασιακές ομάδες και σίγουρα, σε καμία περίπτωση, δε θα πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες μειώσεις.

Αναφορικά με τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, επισημάναμε ότι έχει να χορηγήσει εφάπαξ βοηθήματα σε συναδέλφους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση από 30-07-2014 και εντεύθεν, λόγω παράλειψης της διοίκησης να ενσωματώσει τη ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας στη σχετική Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα, ενώ το Ταμείο να έχει τα απαιτούμενα ταμειακά διαθέσιμα, να μη δύναται να χορηγήσει την εν λόγω παροχή στους συνταξιούχους μας και πόσο άλλο σε ορφανικές οικογένειες θανόντων συναδέλφων, σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν, είτε οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους, σοβαρά προβλήματα υγείας κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, του υπενθυμίσαμε την αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής του ν.826/78 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, προκειμένου το Ταμείο να συνεχίσει αδιάκοπα τη χορήγηση των παγωμένων σήμερα εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους, διότι ο εν λόγω λογαριασμός έχει λογιστική αυτοτέλεια, ο σκοπός του είναι άσχετος με την επικουρική ασφάλιση και μόνο διοικητικά υπάγεται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. 

Επιπλέον, συζητήσαμε τα εκκρεμή εφάπαξ βοηθήματα του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, την αναγκαιότητα τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης χορήγησής τους και τις πιθανές περικοπές του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, όπου τυγχάνουν ασφαλισμένοι και οι αστυνομικοί, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες και άδικες μειώσεις που ήδη έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι μας τα τελευταία έτη στις εν λόγω παροχές.

Από πλευράς του, ο Υφυπουργός, αφού μας ενημέρωσε για το δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που οραματίζεται και σχεδιάζουν στο Υπουργείο, με βάση το πλαίσιο των δυνατοτήτων του ν.4336/15, τοποθετήθηκε σε όλα τα παραπάνω θέματα. 

Συγκεκριμένα, μας είπε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα απάντησης του εκκρεμούς αιτήματός μας, εκτιμά ότι τον προσεχή Νοέμβρη θα υπάρξει εκ νέου δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων, Κλάδων και Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία, δηλώνοντας, πως άποψη του είναι, ότι, εφόσον υλοποιηθεί το μοντέλο που έχει κατά νου, όλοι στο τέλος θα θελήσουν να ενταχθούν σε κάτι ενιαίο και ισχυρό. 

Τόνισε κατηγορηματικά ότι δε θα υπάρξουν μειώσεις στις χαμηλές επικουρικές συντάξεις ανάλογες αυτών των υψηλών, κάτι το οποίο και ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ως υπερασπιστής της δίκαιης κατανομής των βαρών, αλλά και ότι αυτό εμπεριέχεται στις σχετικές εντολές που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προς τους Υπουργούς. 

Αφουγκράστηκε με προσοχή και σημείωσε προς άμεση υλοποίηση:
α) την ενσωμάτωση στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση της ρήτρας διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας και 
β)τη νομοθετική πρόβλεψη μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής του ν.826/78 στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, που οδήγησαν στην αδυναμία χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων από το καλοκαίρι του 2014 σε εν αποστρατεία αστυνομικούς και των χρηματικών ενισχύσεων - βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους αντίστοιχα. 

Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων τόνισε ότι επεξεργάζονται την νέα Υπουργική Απόφαση που θα εφαρμοστεί για τα εφάπαξ όσων αποχώρησαν ή αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία από την 01-09-2013 και εντεύθεν, στόχος του Υπουργείου είπε ότι είναι η εξασφάλιση στους εργαζόμενους αξιοπρεπών εφάπαξ βοηθημάτων, αφού έχουν συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει πιθανές αυξομειώσεις

Επίσης, τόνισε ότι, σε περίπτωση εφαρμογής της υπάρχουσας απόφασης, θα έχουμε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μικρού ύψους εφάπαξ βοηθημάτων σε συνταξιούχους. Σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μας είπε ότι δημιουργεί οικονομικά πρόβλημα η κατάργηση από 01-01-2015 του πόρου της κράτησης 3% επί των προμηθειών, βάσει του ν.4254/14, το μερίσματα του τρέχοντος μηνός θα καταβληθεί χωρίς περικοπές και στο μέλλον θα προσπαθήσει να βρεθούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες δε θα έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις περί μη χρηματοδότησης των Ταμείων από το Κράτος, χωρίς και εδώ να μπορεί να προσδιορίσει πιθανές αυξομειώσεις των μερισμάτων.

Τέλος, η Ομοσπονδία μας, ανανέωσε το ραντεβού της με τον Υφυπουργό, τόνισε ότι είναι πάντα στη διάθεσή του με τεκμηριωμένες θέσεις και επιχειρήματα, προκειμένου να συνδράμει στον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος, που πρέπει να λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων, αναμένει την άμεση συνδρομή του στην υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων, δεδομένου, όπως είπε και ο ίδιος, του σημαντικού ρόλου της Αστυνομίας στην Κοινωνία και της καθημερινής συνδρομής των αστυνομικών στους πολίτες.

Ο υγιής και δυνατός συνδικαλισμός μπορεί και παράγει αποτελέσματα!!!
Ενωμένοι και ισχυροί αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση και υπερασπιζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των συναδέλφων!!!!


                         Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.


                     O Πρόεδρος
                       Ο Γενικός Γραμματέας
           ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
              
             ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

poasy.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου