ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Kαταργούνται οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.)

Αναδημοσιευουμε από την ιστοσελίδα bloko.gr.


Μετά τον σάλο που προκάλεσε η εγκύκλιος που εξέδωσε υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ και έφερε την καθαίρεση του από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση που καταργεί τις Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών που είχαν την αρμοδιότητα φύλαξης των κέντρων και υπογράφει ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ κ. Τσακνάκης.  

Ειδικότερα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται όλες οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) που ιδρύθηκαν με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464 από 21−11−2012 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464−κθ΄ από 31−01−2014 όμοια (Β΄ 224), καταργούνται.

Όπως αναφέρει η απόφαση οι καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται: α) η υπ’ αριθμ. 7001/2/1464 από 21−11−2012 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464−κθ΄ από 31−01−2014 όμοια (Β΄ 224) και β) η υπ’ αριθμ. 6634/1−355613 από 10−03−2013 όμοια (Β΄1851).
Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αρχηγός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου