ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Κρίσεις – Βαθμολόγιο – Αξιολόγηση συναδέλφων ... Επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στον Υπουργο κ. Γιάννη Πανούση

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ τοποθετείται για το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων των αξιωματικών της Υπηρεσίας μας, τον ρόλο της επιτροπής που έχει συσταθεί για το βαθμολόγιο αλλά και το σύστημα αξιολόγησης των συναδέλφων μας. 


Υπενθυμίζουμε ότι την 27/02/2015 ο επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α., Χρήστος Συνδρεβέλης, με ανοιχτή του επιστολή προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ.,(την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ),  ζητούσε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της αρμόδιας επιτροπής  αλλά και την θέση της Ομοσπονδίας σχετικά με το βαθμολόγιο του προσωπικού.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 300/4/15Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών – αξιολόγησης αστυνομικού προσωπικού»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, με αφορμή τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, απευθύνεται σε σας, το νέο πολιτικό προϊστάμενο του Οργανισμού μας, προκειμένου να σας ενημερώσει ότι η κορυφαία διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς και της επαγγελματικής επάρκειας όλων των στελεχών, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσεως, χρήζει ριζικής αναθεώρησης.

Δυστυχώς και φέτος, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες ηγεσίες είχαν δεσμευτεί για θεσμικές παρεμβάσεις και προς τούτο είχε συγκροτηθεί και σχετική ομάδα εργασίας, στην οποία είχαμε συμμετάσχει και υποβάλλει σχετικό υπόμνημα, οι κρίσεις ολοκληρώθηκαν ακολουθώντας την πεπατημένη.

Είμαστε επομένως υποχρεωμένοι να επανέλθουμε για το όλο θέμα χαιρετίζοντας και τη δική σας βούληση για ουσιαστικές αλλαγές που κατά την άποψή μας πρέπει να στοχεύουν, αφενός στη θεσμοθέτηση ενός νέου αξιοκρατικού πλαισίου αξιολόγησης των ανωτάτων αξιωματικών για την ανάδειξη της Ηγεσίας του Σώματος, μέσω μιας διαδικασίας κύρους που θα φέρει και την σφραγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφετέρου δε, σε μια παράλληλη διαδικασία αξιολόγησης όλου του αστυνομικού προσωπικού με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του.

Η θεσμική κατοχύρωση, ειδικότερα, μιας διαδικασίας ακρόασης και επιλογής του Αρχηγού του Σώματος από αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, η συμμετοχή μας στα Συμβούλια Κρίσεων για μια αντικειμενική και δίκαιη βαθμολογική εξέλιξη - αξιολόγηση όλου του αστυνομικού προσωπικού, η διαμόρφωση της νέας αστυνομικής ιεραρχίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και τα νέα οργανογράμματα, αποτελούν μείζονα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, βάζοντας τέρμα σε ανορθολογικές πρακτικές και λογικές του παρελθόντος, τις οποίες έχουμε κατά κόρον αναδείξει (ενδεικτικά τα έγγραφά μας Αρ. Πρωτ. 300/4/7 από 3/7/ 2012 και 300/4/7α από 20/7/12, 300/4/14 από 09/4 2014 και το από 10 Οκτωβρίου 2014).

Με το τελευταίο έγγραφο, συγκεκριμένα, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής αναθεώρησης διατάξεων κρίσεων-προαγωγών Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο κ. Σωτήριο ΠΑΝΟΥΣΗ, σημειώναμε, ειδικότερα, ότι το πλαίσιο που είχε τεθεί για την αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων περί κρίσεων-προαγωγών, είναι μακράν των αιτημάτων και των θέσεων της Ομοσπονδίας μας.

Από θέση αρχής τονίσαμε ότι εφόσον η Επιτροπή διευρύνει το πλαίσιο των εργασιών της καλύπτοντας όλο το αντικείμενο, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα καταγεγραμμένες θέσεις-απόψεις. Δυστυχώς, το μείζον για την Ομοσπονδία μας ζήτημα της αξιολόγησης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, όλων ανεξαιρέτως των βαθμίδων της Ιεραρχίας, παραπέμφθηκε και πάλι στο απώτερο μέλλον. Και τούτο, διότι η προσοχή της Επιτροπής περιορίστηκε στην τυπική προσαρμογή της διαδικασίας προαγωγών Αξιωματικών στα ανακύψαντα απαιτούμενα της νέας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Το έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Αρχηγείου, αφορούσε την αναχαίτιση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και τον εξορθολογισμό της επετηρίδας των Αξιωματικών γενικών και ιδίως των ειδικών καθηκόντων μέσω της ανακατανομής των οργανικών τους θέσεων και όχι όλο το φάσμα της αξιολόγησης του αστυνομικού προσωπικού, της ανάδειξης των ικανών να υπηρετήσουν στα ανώτατα αξιώματα και μάλιστα σε θέσεις Διοίκησης.

Ακόμα και μία απλή μας πρόταση, που θα συνέβαλλε θετικά στην αντιμετώπιση της εξέλιξης- προαγωγής των Ανθ/μων σε Υπαστυνόμους Β', για να παύσει επιτέλους η βιομηχανία προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια, ούτε και αυτή υιοθετήθηκε, ενώ δεν αντιμετωπίστηκε ούτε και η εξέλιξη των αστυφυλάκων εκ των Πανελληνίων Εξετάσεων προερχομένων.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις μας και μας ενημερώσετε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου αναληφθεί μια σοβαρή πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του εν θέματι θεσμικού πλαισίου, όπως μας διαβεβαιώσατε και με την παρέμβασή σας κατά το πρώτο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, στις 11 Φεβρουαρίου 2015.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου