ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή του Πόθεν Εσχες από το 2015

Το κείμενο ενημέρωσης αναρτήθηκε στο σάιτ της ΣΚΑΥ skaythess.gr.

Μία ακόμη πρόταση της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης γίνεται πράξη. 


Ειδικότερα όπως μπορείτε να διαβάστε στο δημοσίευμα από tovima.gr που ακολουθεί η δήλωση πόθεν έσχες θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το τρέχον έτος με τα οφέλη πολλαπλά για τους συναδέλφους και όχι μόνο.

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλεται από το 2015 το Πόθεν Έσχες όλων των υπόχρεων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προχωρούν στη δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου μέσω του οποίου θα γίνεται εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Πόθεν Έσχες από όλους τους υπόχρεους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής του Πόθεν Έσχες θα προβλέπει:

- Τη δημιουργία αρχείου υπόχρεων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων.

- Την εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υπόχρεους μέσω διαδικτύου.

- Την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώσεις.

- Την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων.

- Την παρακολούθηση των ετήσιων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων.

- Τη διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας.

- Την ταχύτερη επεξεργασία των καταγγελιών μέσω διαδικτύου.

- Την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δηλώσεων μόνο στους αρμοδίους, βάσει νόμου, φορείς και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων «το νέο αυτό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πρόκειται να αντικαταστήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εγκαθιστώντας μία σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκομένους (φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και πολίτες- υπόχρεους).»

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών στοχεύει στην ενιαία αντιμετώπιση και τον διαχρονικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και ως εκ τούτου είναι σημαντική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση».

και η πρόταση μας για την αλλαγή του τρόπου υποβολής του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και όσοι αποστρατεύτηκαν το τελευταίο έτος καλούνται να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το γνωστό σε όλους μας πλέον έντυπο «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», με απώτερη προθεσμία υποβολής 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ήτοι για φέτος (2014) την 14-08-2014

Στο Π.Δ.148/2005 ορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, το περιεχόμενο και ο τύπος της δήλωσης. Επίσης αναφέρεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων που είναι και αρμόδια για τον έλεγχο.

Τέλος υπάρχει και παράρτημα – υπόδειγμα της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, το έντυπο της οποίας αποστέλλεται κάθε χρόνο σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να μοιραστεί στο προσωπικό και μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ) Θεσσαλονίκης, ως ενεργός συνδικαλιστικός συνδυασμός, προτείνει την εξής αλλαγή – τροποποίηση όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων από το Αστυνομικό προσωπικό, που θα διευκολύνουν την όλη διαδικασία προς όφελος όλων μας:

Το έντυπο, παράρτημα – υπόδειγμα του Π.Δ.14/2005 να ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ή (εάν αυτό δεν είναι εφικτό) στο πληροφοριακό σύστημα POLICE ON LINE που υπάρχει και λειτουργεί σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους και όχι χειρόγραφα.

Τα οφέλη πολλαπλά:

Οι υπόχρεοι για υποβολή της δήλωσης μπορούν να εντοπισθούν αυτόματα και να αποφευχθούν έτσι φαινόμενα του παρελθόντος όταν συνάδελφοι κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι στα Ποινικά Δικαστήρια για μη υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Η δήλωση θα υποβάλλεται γρηγορότερα και ευκολότερα και οι υπόχρεοι δεν θα αναγκάζονται να καταβάλλουν το αντίτιμο των 3,5€ ο καθένας για να αποστείλουν τη δήλωση συστημένη στην Αθήνα. Το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο εάν το πολλαπλασιάσουμε με όσους υπόχρεους υπηρετούν στην επαρχία και το στέλνουν ταχυδρομικά.

Θα διευκολυνθεί η ελεγκτική διαδικασία, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων με αυτά της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε1. Ε2, Ε9 κλπ) θα είναι σαφώς πιο έγκυρη, πιο ασφαλής και πιο γρήγορη.

Θα εξανεμιστεί το ετήσιο κόστος για την εκτύπωση και αποστολή του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια.

Όλοι έχουμε ατομικό – προσωπικό κωδικό και για τις δύο εφαρμογές, οπότε μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν κάποιος υπέβαλλε τη δήλωση και όχι να τον ψάχνει ο γραμματέας της κάθε υπηρεσίας για να του δώσει φ/φο της απόδειξης του συστημένου των ΕΛ.ΤΑ. για να αναφέρει ιεραρχικά.

Ευελπιστούμε η πρόταση μας να εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή από του αρμόδιους, ώστε να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί από την επόμενη χρονιά.
επιμέλεια Αγγελίδης Παναγιώτης

Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης
 «πρώτα ο συνάδελφος»

Πηγη : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου