ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Απαίτηση αναβολής συζήτησης για τα συμπληρωματικά εφάπαξ βοηθήματα


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ


Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 506/1/30γ

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
         3) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
              Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
          4) Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
              Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ
          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Αποδοχή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της υπ΄ αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετική με συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Μερική ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 3/3 από 27-01-2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου και ανάκληση των υπ' αριθμ. 12/5/3-4-2014 και 17/16/28-05-2014 (εξ αναβολής)».

Σχετ: α) Υπ' αριθ. 506/1/30 από 28-08-2014 έγγραφό μας
         β) Υπ' αριθ. 506/1/30α από 02-09-2014 έγγραφό μας
         γ) Υπ' αριθ. 506/1/30β από 03-09-2014 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της μέχρι τώρα αλληλογραφίας μας για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο και με δεδομένα:

α) την επί χρόνια αιμορραγία του ΤΕΑΠΑΣΑ από τους διοικητικά αποκαθιστάμενους που λαμβάνουν συμπληρωματικά εφάπαξ,

β) το πνεύμα του νομοθέτη για περιστολή δαπανών, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υπέρμετρο αγαθό της βιωσιμότητας του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και να επιτευχθεί η αλληλεγγύη των γενεών,

γ) την ισχυρή μειοψηφία στην υπ. αριθμ. 110/2013 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος ΝΣΚ και

δ) την ταχύτητα και την ασφυκτική πίεση με την οποία επανέρχεται το θέμα προς συζήτηση, αφού αυτό συμπεριλαμβάνεται και πάλι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου της 10/09/2014 (εξ αναβολής από 29/08/2014 και 03/09/2014),

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να παραπέμψετε την υπ' αριθμ. 110/2013 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος, του Ν.Σ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 215/14 Γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., στην ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για περαιτέρω νομική διερεύνηση και εξασφάλιση τόσο των συμφερόντων του Ταμείου και των μερισματούχων, όσο και των μελών του Δ.Σ. αυτού.

Μέχρι ολοκληρώσεως της ανωτέρω προτεινόμενης νομικής διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ δεν δύνανται να αποφαίνονται επί του εκκρεμούς αυτού νομικού ζητήματος, οι δε θέσεις της Ομοσπονδίας μας είναι αποτυπωμένες στα παραπάνω σχετικά έγγραφά μας.

Από τον κ. Πρόεδρο του Ταμείου, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, ζητούμε να αποσύρει το σχετικό υπ' αριθμ. 3 θέμα συζήτησης κατά την συνεδρίαση της 10/09/2014, μέχρι αμετάκλητης νομικής διερεύνησής του από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


Πηγη : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου