ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Nέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας οπλοφορίας

Από αυστηρό έλεγχο θα περνούν στο εξής όλες οι άδειες οπλοφορίας ακόμα και αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί, (για βουλευτές και μη) σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια ενώ αλλάζουν οι  προϋποθέσεις για να εκδώσει κάποιος άδεια οπλοφορίας.

Ο υπουργός, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, προχώρησε στην απόφαση για κατάρτιση νομοσχεδίου που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση άδειας οπλοφορίας, καθώς και την επανεξέταση όλων αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί, μετά από εισήγηση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου, Νίκου Παπαγιαννόπουλου, με αφορμή την εκπυρσοκρότηση του όπλου του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αντώνη Γρέγου, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Πέραν των τυπικών προϋποθέσεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, όλοι οι αιτούντες άδειας οπλοφορίας θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που θα ελέγχει, εκτός των άλλων, αν ο αιτών γνωρίζει τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του όπλου και αν έχει την εμπειρία και την ικανότητα να το χειριστεί.

Την επιτροπή θα στελεχώνουν τρεις αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων θα έχει την ειδικότητα του οπλουργού.

Μέχρι σήμερα εξετάζεται ο ενδιαφερόμενος για άδεια θήρας με κυνηγετικό όπλο από επιτροπή του οικείου Δασαρχείου, σχετικά με τη γνώση βασικών στοιχείων χρήσης, μεταφοράς και κανόνων ασφαλείας του κυνηγετικού όπλου, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με την άδεια οπλοφορίας, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται να πληρούνται ορισμένες τυπικές μόνον προϋποθέσεις.

Οι νέες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της άδειας οπλοφορίας είναι:

- Η άρτια γνώση χειρισμού του όπλου από το πρόσωπο το οποίο έχει κριθεί ότι πληροί τις αναγκαίες τυπικές προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας οπλοφορίας. Δεν αρκεί η γενική στοιχειώδης γνώση περί πυροβόλων όπλων, αλλά η επαρκής γνώση του συγκεκριμένου τύπου όπλου, δεδομένου, ότι υπάρχουν πολλοί τύποι όπλων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες στη χρήση τους.

- Στοιχειώδης γνώση των κανόνων μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης του όπλου.

Η τριμελής επιτροπή, θα εξετάζει τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας οπλοφορίας και θα πιστοποιεί αν έχουν ή όχι την ικανότητα να φέρουν πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, θα εξεταστούν όλα τα πρόσωπα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας, σχετικά με την ικανότητά τους να φέρουν όπλο, αλλά και σχετικά με το εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της αρχικής χορήγησης άδειας. Επιπλέον, από την επιτροπή θα εξετάζονται και τα πρόσωπα στα οποία έχει εκδοθεί άδεια οπλοφορίας σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του όπλου, το οποίο νομίμως φέρουν, από όπλο άλλου τύπου.

Οι άδειες όσων δεν προσέλθουν να εξεταστούν από την επιτροπή εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, θα ανακαλούνται αυτόματα μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού.

Τέλος, για την εξέταση, η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά τριετία, θα θεσπιστεί η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

Πηγή : http://www.bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου