ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Μισθοδοσία ασιτίας στους Δόκιμους Αστυφύλακες

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α.) , μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τακτικό μέλος συμβουλίου μεταθέσεων Ν/Α Αττικής και Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ, ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος με προσωπική του ανοικτή και επείγουσα επιστολή προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) αναδεικνύει πρώτος την αναλγησία της πολιτείας απέναντι στους Δόκιμους Αστυφύλακες βασισμένος στην πενιχρή τους μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου.


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή 


Α Ν Ο Ι Κ Τ Η    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
21/11/2013
ΠΡΟΣ

Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΘΕΜΑ:  "Mισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013 δοκίμων αστυφυλάκων-                     ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΙΤΙΑΣ "

Κύριε πρόεδρε-κύριοι σύμβουλοι

Όπως καλώς γνωρίζετε στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μεταξύ άλλων και οι δόκιμοι αστυφύλακες , εκτελώντας την πρακτική τους εκπαίδευση.

Η πρακτική δοκιμασία γι' αυτούς διαρκεί περίπου ένα έτος και κατά την διάρκεια αυτής, οι μηνιαίες τους αποδοχές με βάση τον βασικό μισθό των 280 ευρώ δύναται να διαμορφωθούν εάν εργαστούν πλήρη νυχτερινά και πενθήμερα μέχρι το ποσό της τάξης των 400 ευρώ.

Κατά τον μήνα Ιούνιο του έτους 2013, όπου και ολοκληρώθηκε η θεωρητική εκπαίδευση των ανωτέρω, εντός των σχολών της αστυνομικής ακαδημίας λάβανε ως προκαταβολή από την διαχείριση χρηματικού των σχολών τους το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ προκειμένου αντιμετωπίσουν τα έξοδα που θα προέκυπταν από την τοποθέτηση στις Αστυνομικές υπηρεσίες ,όπου θα εκτελούσαν την πρακτική τους εκπαίδευση.

Διαπιστώνεται από την μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, η οποία έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, ότι η προαναφερθείσα χρηματική προκαταβολή αποφασίστηκε να κρατηθεί καθ ολοκληρία και όχι τμηματικά, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες αποδοχές των δοκίμων αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ, να διαμορφωθούν περί του ποσού 100 έως 150 ευρώ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κάλυψη των καθημερινών αναγκών με μισθό 100 ευρώ είναι αδύνατη και ουτοπική. Η παραπάνω διαμορφωθείσα οικονομική απολαβή για τον 12ο μήνα τους έτους 2013, δεν θα καταστεί εφικτό να επαρκέσει ούτε καν για τα έξοδα σίτισης τους.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδίας μας και προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα ασιτίας δοκίμων Αστυνομικών Υπαλλήλων ,παρακαλώ όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες- παρεμβάσεις σας, από του ρόλου σας οριζόμενες, δεδομένου του γεγονότος ότι η οικονομική στήριξη των δοκίμων από την πατρική τους οικογένεια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Κύριε πρόεδρε,

Η νέα γενιά αστυνομικών είναι σίγουρο ότι έχει λάβει κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση προκειμένου αντιμετωπίσει επιτυχώς το έγκλημα, εκπαίδευση όμως σε θέματα αντοχής στην πείνα μέχρι και σήμερα δεν έχουν παραδοθεί από το διδακτικό προσωπικό των σχολών τους.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝ.Α.Σ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου