ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Παραθέτουμε την παρακάτω ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ, έπειτα από είσκεψη αντιπροσωπείας της στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 505/1/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο μας κ. ΠΑΝΤΑΖΗ Βασίλειο και το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και Γεν. Γραμματέα της Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών κ. ΡΗΓΑ Νικόλαο, την 26η Νοεμβρίου 2015 επισκέφτηκε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή αυτού, Υποστράτηγο κ. ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ Νικόλαο, με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους που τυγχάνουν μέτοχοι και μερισματούχοι αντίστοιχα του Ταμείου, καθώς και θέματα των εκεί υπηρετούντων συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, ζητήθηκε ενημέρωση για τη σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου (έσοδα – έξοδα, υποχρεώσεις – απαιτήσεις κ.λπ.), τη βιωσιμότητά του, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 220 του ν.4281/14 περί συντελεστή βιωσιμότητας αποφυγής ετήσιων ελλειμμάτων, τις απώλειες των αποθεματικών του από το κούρεμα του PSI και αν έλαβαν χώρα ενέργειες για τη διεκδίκηση των ληστευθέντων αυτών χρημάτων. Συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που καταβάλλεται στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας, μετόχους και μερισματούχους αντίστοιχα του Ταμείου. Αναφερθήκαμε στο θέμα της επιτακτικής διεύρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου από οκταμελές σε εννιαμελές, προκειμένου να εκπροσωπούνται και οι εν ενεργεία αστυνομικοί, ως μέτοχοι αυτού. Συμφωνήσαμε, από τούδε και στο εξής, οι δύο πλευρές να έχουν μεταξύ τους πιο συχνή επικοινωνία, συμφωνία που εμείς από πλευράς μας δεσμευτήκαμε ότι θα την τηρήσουμε.

Από πλευράς του ο κ. Γενικός, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του στο Ταμείο μας από το έτος 2011, μας ενημέρωσε αναλυτικά για την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, τους στόχους και το μέλλον του, καθώς και για τα λοιπά θέματα που τέθηκαν από πλευράς μας. Συγκεκριμένα, μας γνώρισε ότι το έλλειμμα του Ταμείου μας, το οποίο θυμίζουμε ότι προέκυψε κατά τα έτη 2004 έως 2010, ύψους 290 εκατ. ευρώ, θα έχει εξαλειφθεί μέχρι το έτος 2018, βάσει του οικονομικού σχεδιασμού της Διοίκησης. Βέβαια, στο σημείο αυτό, από μέρους μας τονίστηκε στον κ. Γενικό ότι, στην εν λόγω εξάλειψη πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι άδικες δύο (2) περικοπές (25% & 25% αντίστοιχα) επί των μερισμάτων και ή άνευ λόγου μία (1) περικοπή (25%) επί του ΒΟΕΑ και δευτερεύοντα ρόλο οι αποδεδειγμένες ορθές πρωτοβουλίες - δράσεις της Διοίκησης του Ταμείου τα τελευταία πέντε (5) έτη για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό των εσόδων – εξόδων του. Επίσης, μας γνώρισε ότι το γεγονός αυτό (ήτοι η εξάλειψη του ελλείμματος από το έτος 2018) και η πιθανή εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας αποφυγής ετήσιων ελλειμμάτων ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου μη ύπαρξης ελλειμμάτων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δημιουργία περαιτέρω μειώσεων στα μερίσματα των συνταξιούχων μας. Αναφορικά με τα έσοδα, μας γνώρισε ότι πηγές εσόδων είναι οι εισφορές των εν ενεργεία υπαλλήλων (κύρια), οι διάφοροι πόροι και τα ενοίκια, καθώς και οι μέχρι πρόσφατα μη εισπραχθείσες βεβαιωμένες οφειλές άλλων Οργανισμών, Υπουργείων και Φορέων. Με αφορμή την ερώτησή μας αυτή, ο κ. Γενικός, μας εξέφρασε την απορία του για τη μη έγκαιρη έκδοση της ΚΥΑ που σχετίζεται με τα έσοδα από τις τροχονομικές παραβάσεις. Σε ότι αφορά τα ΒΟΕΑ, μας ενημέρωσε ότι το έτος 2011 δόθηκε πραγματική μάχη, τόσο από την πλευρά του Ταμείου για να μην υποστεί το Βοήθημα τη δεύτερη μείωση που υπέστη το μέρισμα, όσο και από την πλευρά των υπαλλήλων αυτού για να τακτοποιηθούν οι 13.000 εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνα συναδέλφων. Σήμερα, το εν λόγω Βοήθημα βρίσκεται σε καλό δρόμο, αφού αυτό καταβάλλεται κανονικά στους δικαιούχους και αναφορικά με τον χρόνο καταβολής του, μας απήντησε με ενδεικτικό παράδειγμα τις αιτήσεις μηνός Ιουλίου έτους 2015, ότι τα ποσά αυτών θα καταβληθούν, εκτός απροόπτου, περί τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Τέλος, για το μείζονος σημασίας θέμα των περικοπών του PSI στα αποθεματικά του, μας γνώρισε ότι το Ταμείο άσκησε αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν: α) 12 εκατ. ευρώ που έλαβαν με το πρόγραμμα του PSI, β) τόκο υπερημερίας από την 10-04-2013, ήτοι την επομένη της ολοκλήρωσης της 2ης φάσης του προγράμματος και γ) 20 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ηθικής βλάβης από τους δύο (2) εναγόμενους.

Η Ομοσπονδία μας, όπως αναφέρθηκε και δεσμεύτηκε ανωτέρω, θα έχει άμεση και συχνή επικοινωνία με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να έχουν και μέσω ημών έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, αποφεύγοντας έτσι την έντονη παραπληροφόρηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Παράλληλα, θα αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της νομοθετικής βελτίωσης περί εκπροσώπησης των εν ενεργεία αστυνομικών με μέλος τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, θα συνδράμει, όπου κριθεί αυτό απαιτητό, στο έργο της Διοίκησης και θα προστατέψει με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων και μερισματούχων του.    

Αγωνιζόμαστε για ένα υγιές και βιώσιμο Ταμείο με στόχο την παροχή, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, αξιοπρεπών μερισμάτων στους συναδέλφους μας!!!


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου