ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών σε περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών

Με αφορμή τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας και αφουγκρασμένοι την αγωνία των συναδέλφων μας, οι οποίοι διανύουν την καλοκαιρινή τους άδεια, τα μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α., ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας για την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση εκλογών.


Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα του άρθρου 12 του Π.Δ. 27/1986, το οποίο επεξηγεί τι προβλέπεται για τους συναδέλφους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών σχετικά  με τις άδειες προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ..

 Π.Δ. 27/1986
"Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης."

Άρθρο 12

Αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών

1.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σ” εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών.


Διαβάστε ολόκληρο το Π.Δ. εδώΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου