ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων αστυνομικών που πήραν πτυχίο προ κατάταξης στην Αστυνομία

Παραθέτουμε ενημερωτική ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το θέμα των μισθολογικών προαγωγών πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.Θέμα: «Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο, προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Με αφορμή το επισυναπτόμενο έγγραφο του προέδρου Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΤΟΛΙΚΑ Μιχαήλ και μέλους Δ.Σ. ΜΠΑΝΤΟΛΑ Στέργιου, που αφορά το διαλαμβανόμενο στο θέμα αντικείμενο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέλη των Σωματείων σας προκειμένου προβούν στις απαραίτητες από μέρους τους ενέργειες με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Α) Βεβαίωση από την Δ/νση Εκπαίδευσης Α.Ε.Α. ότι το πτυχίο χρησιμοποιήθηκε για βαθμολογική εξέλιξη.

Β) Βεβαίωση σπουδών από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για τη διάρκεια σπουδών.

Γ) Φύλλο μητρώου από την Υπηρεσία

Δ) Αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών του Α.Ε.Α. στην οποία να επισυνάπτονται όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις – περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους προαναφερόμενους συναδέλφους (ΤΟΛΙΚΑ Μιχαήλ, τηλ. 6974734805 και ΜΠΑΝΤΟΛΑ Στέργιο, τηλ 6974874725).Πηγή : bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου