ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Εκδόθηκε το ΦΕΚ μονιμοποίησης της 4ης σειράς Ειδικών Φρουρών

Με την 6000/14/31−δ/03−12−2013 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2734/1999(Α΄ − 161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3181/2003 (Α΄ − 218) «Ρύθμιση Θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 303/2003 (Α΄ − 257) «Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» και την υπ’ αριθ. 189/2013 απόφαση Πρακτικού του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, μονιμοποιούνται οι κατωτέρω χίλιοι διακόσιοι ενενήντα ένας (1291) Ειδικοί Φρουροί, από την έναντι του ονόματός τους ημερομηνία, οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών, επειδή συμπλήρωσαν πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ενημερώνουμε ότι στο παρόν ΦΕΚ περιλαμβάνονται μόνο οι (1.291) συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει πραγματική 5ετία στην ΕΛ.ΑΣ και δεν εκκρεμούν εις βάρος τους σοβαρές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις. Για τους  Ειδικούς Φρουρούς που προσελήφθησαν με καθυστέρηση λόγω ενστάσεων ή τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει νέο ΦΕΚ στο επόμενο διάστημα.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου