ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Ερώτηση στη Βουλή από την βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. κα Ραχήλ Μακρή για 184 υβριδικά περιπολικά

Τα μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α. που βρέθηκαν στο πλευρό των συναδέλφων μας στην εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης δεν ξέχασαν την συνδικαλιστική τους ιδιότητα και διατύπωσαν ερωτήσεις και προβληματισμούς στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.


Σε συζήτηση με την τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Βουλευτή Ν. Κοζάνης, κα Ραχήλ Μακρή για την ιδιαίτερα σημαντική έλλειψη οχημάτων της Υπηρεσίας μας, μας γνωστοποίησε ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για την προμήθεια 184 υβριδικών οχημάτων τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τα οποία θα διατεθούν στην Ελληνική Αστυνομία.

Δυστυχώς όμως, για την λειτουργία της Υπηρεσίας μας, η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας των συγκεκριμένων οχημάτων έχει καθυστερήσει και ως εκ τούτου τα οχήματα δεν έχουν ενισχύσει ακόμη τον στόλο της ΕΛ.ΑΣ..

Η κα Ραχήλ Μακρή καταθέτοντας την παρακάτω ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη επαναφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητά την άμεση προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε ολόκληρη την ερώτηση:   


Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή
Βουλής 4,10562 Αθήνα,Τηλ.:210 3706331, Φάξ,:210 3706531
25ης Μαρτίου 36. 50200 Πτολεμαΐδα, Τηλ.:2463020841,Φάξ.: 2463020842
rachil.makri@parliament.gr


Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:


 ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ  
                                 
    Βουλευτής  Π.Ε. Κοζάνης  
                                
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΕΡΩΤΗΣΗΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ: Υπουργούς:
                             Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
                             Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
                             Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη


ΘΕΜΑ: «Υφίσταται κωλυσιεργία άνω των 3,5 ετών στον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας με οχήματα , λόγω ανικανότητας αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης;»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4842/576 της 13ης Δεκεμβρίου 2013 με θέμα «Αναξιοποίητα οχήματα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ» κοινοποιήθηκε το με αριθμ. πρωτ. 113068/24/12/2013 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» / ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται; «Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στο πλαίσιο του Άξονα 6 χρηματοδοτούνται δράσεις που αποβλέπουν στην Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Οίκ. 167619 / Π 14 / 1-9-2009 πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Πρόσκληση 6.02: Προμήθεια Εξοπλισμού και Εκπόνηση Υποστηρικτικών Μελετών για την μείωση, παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου) έχει ενταχθεί με την αρ.πρωτ. οικ. 184377/ 16/12/2010 απόφαση για χρηματοδότηση, η πράξη «εξοπλισμός υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας» προϋπολογισμού 5. 976. 200, 00 € με Δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 
   Το βασικό υποέργο της πράξης προϋπολογισμού 5.520.000, 00  € αφορά στην προμήθεια (184) υβριδικών αστυνομικών οχημάτων και βρίσκεται στη φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση προσδιορίζεται στους 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
Εκ των ανωτέρω εξάγονται τα ασφαλή συμπεράσματα ότι το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση από τις 16/12/2010 και το βασικό υποέργο της συγκεκριμένης δράσης, με προϋπολογισμό 5.520.000, 00 ευρώ, αφορά την προμήθεια (184) υβριδικών αστυνομικών οχημάτων. 
Παρόλα αυτά αποτελεί απορίας άξιο το γεγονός ότι έχουν παρέλθει άνω των 3 ετών και ακόμα το υποέργο βρίσκεται στη φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την στιγμή που η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα έλλειψης οχημάτων σε όλη την Χώρα.
.
                Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι  κ.κ Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο συνήθης μέσος χρόνος έγκρισης αντιστοίχων διαγωνιστικών             διαδικασιών;
2. Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης παρόμοιων έργων;
3. Αποτελεί συνήθη πρακτική η φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας         να απαιτεί χρόνο άνω των 3 ετών;
4. Εάν ναι γιατί;
5. Εάν όχι ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους, ενώ το έργο εντάχθηκε  στις          16/12/2010 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καν η συγκεκριμένη φάση;
6. Έχουν αναζητηθεί οι υπεύθυνοι της καθυστέρησης;
7. Εάν ναι ποιοι ευθύνονται;
8. Εάν όχι γιατί;
9. Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλία επίσπευσης της διαδικασίας;
10. Προτίθεστε να δημιουργήσετε το πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας για                   ολοκλήρωση παρόμοιων έργων σε χρονικό διάστημα που να                             ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αναγκών, που οι δράσεις καλούνται να          καλύψουν;

Αθήνα, 23/1/2014

  Η  ερωτώσα Βουλευτής,

                                              Μακρή Ραχήλ                                                         

Η Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α.) έχοντας ως γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας, συνεχίζει χωρίς τυμπανοκρουσίες και πολιτικές αγκυλώσεις  να αναζητά λύσεις για τα καθημερινά μας προβλήματα και δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες για αυτό το σκοπό.        

Όλοι μαζί μπορούμε!!!                                                          


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου