ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Εκδόθηκε ΦΕΚ που αφορά την μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

H Π.Ο.ΑΣ.Υ. με την παρακάτω της ανακοίνωση προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ενημερώνει τους συναδέλφους μας για την ικανοποίηση των παρεμβάσεων της σχετικά με την μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 314/7/9
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»

Σχετ.: Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α' 50/14/05/2015)

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού Νόμου και των παρεμβάσεών μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, που αφορά το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο, σας γνωρίζουμε ότι αυτό αντιμετωπίσθηκε θετικά για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας με την υπ'αριθ. 143458/Ζ1 από 14/09/2015 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β (Αρ. Φύλλου 2011/16-09-2015).

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση. (εδώ)Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου