ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ενίσχυση Δ.Α. Ορεστιάδας με προσωπικό για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης

Αναδημοσιευουμε το έγγραφο της Συνδικαλιστικής Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεσιαδας με θέμα την ενίσχυση Δ.Α. Ορεστιάδας με προσωπικό για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.


Ορεστιάδα, 09-09-2015

Αρ. Πρωτ.: 24/2015
Θέμα: « Ενίσχυση Δ.Α Ορεστιάδας με προσωπικό για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ».

Με αφορμή την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των νησιών του Αιγαίου με τη συνεχή είσοδο παράνομων μεταναστών, το Αρχηγείο εξέδωσε διαταγή για την ενίσχυση των Υπηρεσιών των νησιών μας, δίνοντας δικαίωμα αίτησης απόσπασης στους συναδέλφους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες μεταθέσεων 2015, των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ενώ παράλληλα ο αριθμός των μετακινούμενων Αστυνομικών θα ληφθεί υπ’ όψιν για την προκήρυξη τουλάχιστον αντίστοιχου αριθμού θέσεων σύμφωνα με το αρθ.14 παρ.4 εδ. έ του Π.Δ 100/2003.

Το πρόβλημα της εισόδου παράνομων μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, όπως γνωρίζετε, εμφανίστηκε πριν 30 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μεγαλύτερη ένταση. Οι Υπηρεσίες της Δ.Α Ορεστιάδας που ασχολούνται με το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης έχουν αποκτήσει εμπειρία για την διαχείριση του, όμως απαιτείται προσωπικό για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδιασμών.

Με τη λήξη του σχεδίου «ΑΣΠΙΔΑ» την 30-06-2015 και την αποδέσμευση των Αστυνομικών με δαπάνες δημοσίου , το προσωπικό που ενισχύει την Δ.Α Ορεστιάδας είναι 60 Αστυνομικοί αδαπάνως για το δημόσιο, παρόλο που ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πολλούς περισσότερους. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι, με την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΣΠΙΔΑ» αλλά και προηγούμενων σχεδίων που ξεκίνησαν το 2012, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν το πρόβλημα της εισόδου παράνομων μεταναστών σχεδόν μηδενίστηκε, κλείνοντας ουσιαστικά «μία πόρτα εισόδου προς την Ελλάδα», ενώ με την μείωση προσωπικού που επήλθε το πρόβλημα διογκώνεται.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω ζητάμε:

1) Να εκδοθεί ανάλογη διαταγή ,για τη Δ.Α Ορεστιάδας για να μετριαστεί το πρόβλημα.
2) Στην περίπτωση που συνεχιστούν οι μετακινήσεις, να υπάρχει ανώτατο όριο μετακινούμενων Αστυνομικών σε κάθε Δ.Α με δυνατότητα δήλωσης δεύτερης επιλογής μετακίνησης, ώστε να καλύπτονται τα κενά από άλλη Δ.Α στην οποία οι δηλώσεις είναι υπεράριθμες.
3)Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις, να ενισχυθεί η Δ.Α Ορεστιάδας με Αστυνομικούς με δαπάνες δημοσίου.
ΠΡΟΣ:

1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
5) Μέλη μας
6) Μ.Μ.Ε
ΚΟΙΝ.:

1) Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ.

Ταξίαρχο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο
2) Αστυνομικό Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ Πασχάλη
Αναδημοσίευση: skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου