ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο της Ε.ΑΣ.Υ.Φ. σχετικά με οδοιπορικά έξοδα προσωπικού.

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας με την παρακάτω της επιστολή προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού προτείνει την σύσταση αρμόδιας επιτροπής για το εν λόγω ζήτημα καθώς και τον εναρμονισμό του καθεστώτος που αφορά τους συναδέλφους μας με αυτό των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων.ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 56/2015                                                 ΛΑΜΙΑ  28- 09- 2015

Π Ρ Ο Σ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

KOIN.

Μέλη της Ένωσης μας.

      Κύριοι,

Με το υπ’ αριθ. 200/4/165 από 12-08-2015 έγγραφό σας, ενημερώσατε όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις και κατ’ επέκταση όλους τους συναδέλφους, ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» εμπεριείχε πέραν των άλλων και διατάξεις για τον εξορθολογισμό των δαπανών των αποσπάσεων-μεταθέσεων των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Την 14-08-2015 ψηφίστηκε ο Ν.4336/2015, ο οποίος εμπεριέχει τις διατάξεις που προέβλεπε το ως άνω αναφερόμενο σχέδιο νόμου (Με τις γνωστές σε όλους μας τροπολογίες, που αφορούσαν το ασφαλιστικό των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας). Ο εν λόγω νόμος, ουδεμία αλλαγή προβλέπει, επί του παρόντος, στα οδοιπορικά έξοδα των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, παρά μόνο στο άρθρο 15 της υποπαραγράφου Δ9 (Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας), ορίζει ρητά ότι με προεδρικό διάταγμα που πρέπει να εκδοθεί εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι επεξεργάζεται ήδη το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ζητούμε την άμεση σύσταση επιτροπής, η οποία σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις, θα υποβάλλει την πρόταση της Ομοσπονδίας αρμοδίως.

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας προτείνει επί των ανωτέρω, την πλήρη εναρμόνιση του ύψους και των προϋποθέσεων καταβολής των δαπανών μετακίνησης στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του ως άνω νόμου για τις μετακινήσεις των λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία IΙ (i.Επιτρεπόμενες κατ’ έτος ημέρες εκτός έδρας τις εξήντα (60), ήτοι πέντε (5) τον μήνα, ii.Εξήντα (60) ευρώ έξοδα διανυκτέρευσης, με προσαύξηση 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όταν ο μετακινούμενος μεταβαίνει σε απόσταση άνω των 160 χιλιομέτρων, iii.Ημερήσια αποζημίωση ύψους σαράντα (40) ευρώ όταν στον μετακινούμενο καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, ύψους είκοσι (20) ευρώ όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα και ύψους δέκα (10) ευρώ όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι μεγαλύτερη από 50 χιλιόμετρα), με μόνη εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ9 (Έξοδα απόσπασης), που η Ένωσή μας προτείνει την καταβολή δαπανών διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για όλες τις ημέρες που ο μετακινούμενος αποσπάται παρά την θέλησή του σε απόσταση πέραν των εξήντα (60) χιλιομέτρων.


Πηγή : easyf.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου