ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Εκλογές - Επιφυλακή και δικαιώματα...

Για μία ακόμη φορά ο Έλληνας Αστυνομικός, καλείται να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την επιτυχία καθώς και την ομαλή και εύρυθμη έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

Για να καταστεί όμως αυτό εφικτό την ημέρα των εκλογών θα υπερβούμε το τυπικό οκτάωρο εργασίας καθώς ήδη λόγω των υπηρεσιακών αναγκών έχει διαταχθεί η διάθεση σε επιφυλακή του αστυνομικού προσωπικού.
Τα μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α., θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εργασία κατά την επιφυλακή συνιστά χρόνο εργασίας, που υπολογίζεται στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 2 του Π.Δ. 394/2001, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του αρθ. 57 του Π.Δ. 141/1991, ο οποίος προσμετράτε υποχρεωτικά και χωρίς να απαιτείται ειδική αναφορά από μέρους των συναδέλφων προς την υπηρεσία, για τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 394/2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου