ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Συνταγογράφηση εξετάσεων σε ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας με διευκρινιστική διαταγή της που εστάλη σε όλες τις υπηρεσίες ενημερώνει για τη συνταγογράφηση εξετάσεων σε ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ Β-2243/18-08-2014) Υπουργική απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων»


«Με αφορμή πρόσφατα παράπονα , κυρίως συνταξιούχων της Ελ.Αστυνομίας , ότι το ιατρικό προσωπικό του Κ.Ι.Α. δεν τους εξυπηρετεί με την ίδια άνεση όπως παλιά στην αναγραφή ιατρικών εξετάσεων ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα για ενημέρωσή σας:

Με την ανωτέρω σχετική, την οποία υποχρεούνται να εφαρμόσουν όλοι οι πιστοποιημένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ιατροί (συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ελληνικής Αστυνομίας), τίθενται σαφείς περιορισμοί στην αναγραφή εξετάσεων , τόσο όσον αφορά την κάθε ειδικότητα αλλά και όσον αφορά τον αριθμό των αναγραφόμενων εξετάσεων από κάθε Ιατρό. Κατωτέρω σας παραθέτουμε συνοπτικά το περιεχόμενο αυτής :

Στα πλαίσια της σύννομης και αναγκαίας παραπομπής ασθενών για διαγνωστικές πράξεις και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων θεσπίστηκαν άμεσα με το ανωτέρω σχετικό κατευθυντήριες οδηγίες , οι οποίες ορίζονται ρητά στο Παράρτημα Β αυτού . Η μη τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους θεράποντες ιατρούς αποτελεί για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ένδειξη για τη διενέργεια στοχευμένου ελέγχου των παραπεμπτικών για τις διαγνωστικές πράξεις που συνταγογράφησε ο συγκεκριμένος ιατρός, ο οποίος υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης. Επίσης και των ICD−10 που συνταγογραφήθηκαν από τον ιατρό και τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά από την ΗΔΙΚΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο εν λόγω ιατρός υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης σε σχέση με τo ICD−10.

Όλα τα παραπεμπτικά εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα της ΗΔIΚΑ e−prescription. Σε αυτό το σύστημα ενσωματώνεται για κάθε ιατρική ειδικότητα, αριθμητικό όριο συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό σε κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ με τις προσθήκες και ανακωδικοποιήσεις που αναγράφονται στο Παράρτημα Γ της ανωτέρω σχετικής.

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον συνταγογραφούντα ιατρό, το σύστημα ενημερώνει τον ιατρό για το κατά πόσον οι εξετάσεις που συνταγογραφεί βρίσκονται εντός του επιτρεπόμενου αριθμητικού ορίου. Όσες εξετάσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό διενεργούνται δωρεάν στις δημόσιες δομές, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον διενεργηθούν σε ιδιώτες παρόχους.

Για τις εξετάσεις αυτές το παραπεμπτικό αναφέρει «δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ σε ιδιώτη πάροχο». Το οριζόμενο αριθμητικό όριο εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ισχύει για όλα τα παραπεμπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και μέχρι 4 (τέσσερεις) ημερολογιακές ημέρες μετά. Προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ να ζητούνται από τους παρόχους με ηλεκτρονική υποβολή τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων. Εξετάσεις υψηλού κόστους, όπως για παράδειγμα Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες και Έγχρωμοι Υπέρηχοι (Triplex) που βρίσκονται εκτός των ορίων έγκρισης , δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να αποζημιωθούν στον ιδιωτικό τομέα σε περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν , μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΠΥΥ.

Ιατρός με ιατρική ειδικότητα που δεν αναγράφεται στο παράρτημα Γ της ανωτέρω σχετικής δεν έχει δικαίωμα συνταγογράφησης , ανεξάρτητα από το εάν έχει λάβει στο παρελθόν πιστοποίηση στο σύστημα και οι εξετάσεις που συνταγογραφεί δεν εγκρίνονται.

Η αναγκαιότητα για υιοθέτηση «τεκμηριωμένης ιατρικής» , που μάλιστα υποστηρίζεται και από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, παρακίνησε τη Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) να συλλέξει και να καταγράψει κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την εφαρμογή τους και από τους Έλληνες παρόχους υπηρεσιών υγείας για τις κάτωθι παραμέτρους:

Φερριτίνη ορού, Σίδηρος, Τρανσεφερρίνη ορού, Ολική Σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού, Βιταμίνη Β12 ορού, Φυλλικό ορού, Αντιπυρηνικά αντισώματα, Ορμόνες θυρεοειδικής λειτουργίας, εξετάσεις για πρόληψη καρκίνου ωοθηκών, PSA με δακτυλική εξέταση, Καρκινικοί δείκτες, Μέτρηση οστικής πυκνότητας, Triplex (καρδιάς, αορτικού τόξου, κοιλιακής αορτής, αρτηριών άνω και κάτω άκρων, καρωτίδων και σπονδυλοβασικών αρτηριών, νεφρικών αρτηριών, μεσεντερίων αρτηριών, φλεβών κάτω άκρων, λαγονίων φλεβών και κάτω κοίλης φλέβας, φλεβών άνω άκρων, νεφρικών φλεβών, ηπατοπυλαίου φλεβικού συστήματος), πρόληψη καρκίνου μαστού (μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού), MRI οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης επί οσφυαλγίας, MRI ή Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης ή ώμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου