ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Eπιστολή διαμαρτυρίας στα πολιτικά κόμματα για τον εργασιακό Μεσαίωνα που βιώνουν καθημερινά οι αστυνομικοί

Την παρακάτω ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τα πολιτικά κόμματα, για την μη χορήγηση των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων στους αστυνομικούς και στην καταστρατήγηση εν γένει, των εργασιακών τους δικαιωμάτων απέστειλαν τρεις συνάδελφοι μας, μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α..

Προς:  Πολιτικά Κόμματα

Οι εργαζόμενοι, οι πολιτικοί φορείς, οι άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού, όπως και οι παράγοντες της δημόσιας ζωής, έδωσαν αγώνες πολύχρονους και κατέβαλαν υψηλό κόστος, προκειμένου να αποκατασταθεί στην πατρίδα μας η Δημοκρατία. Στον καταστατικό χάρτη της χώρας προβλέπονται και προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών, των εργαζομένων στο Δημόσιο, ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Δυστυχώς σε πολλές υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών όπως η ΔΑΕ, η Άμεση Δράση αλλά και σε σχεδόν σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας  δεν χορηγούνται κανονικά οι ημερήσιες αναπαύσεις – ρεπό του προσωπικού και καταστρατηγείται το Π.Δ. 394/2001 όπως και η σχετική διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική διαταγή, η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης συνιστά, από τη φύση της, κανόνα δημόσιας τάξης και επομένως, ούτε ακόμα και ο δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό, αλλά ούτε βέβαια, η διοίκηση μπορεί να το στερεί για οποιοδήποτε λόγο. Άρα όλοι οι Διοικητές και Διευθυντές Υπηρεσιών, υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε να χορηγούνται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και το νόμιμο χρονικό πλαίσιο, οι ημερήσιες αναπαύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτιμήσεις των δικαιούχων. Εξάλλου, η ατέρμονη καταπόνηση του προσωπικού, οδηγεί στην μείωση της αποδοτικότητας του και ακόμα και στην έκθεση του σε πολλούς κινδύνους, λόγω της φύσης και της επικινδυνότητας του επαγγέλματος των αστυνομικών, γεγονός που οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Γι’ αυτό και ο νόμος προβλέπει, ότι σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν οι νόμιμες ημερήσιες αναπαύσεις εντός δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς - γνωστοποίησης που υποβάλλει στην Υπηρεσία του.

Έτσι η κατάσταση που επικρατεί σε αρκετά Αστυνομικά Τμήματα, σε Τμήματα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στην ΔΑΕΑ και στην Άμεση Δράση, λόγω των πολλών οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, δεν συνάδει με το νόμο και τις διαταγές της υπηρεσίας.

Εξ αυτού του λόγου γεννώνται εύλογα ερωτηματικά, αν οι διοικητές αυτών των τμημάτων, είχαν επιδείξει την ίδια αδιαφορία που επιδεικνύουν για την χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων και στην εκτέλεση άλλων διαταγών του αρχηγού, ποιό θα ήταν το αποτέλεσμα; Αν για παράδειγμα δεν διέθεταν δύναμη σε κάποιο γήπεδο ή σε κάποια άλλη εκδήλωση; 

Προφανώς θα κινούνταν σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και ανάλογα με την σοβαρότητα της διαταγής και τα αποτελέσματα από την μη εκτέλεσή της, θα τιμωρούνταν με πρόστιμο ή θα παραπέμπονταν να δικαστούν στα ανώτερα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Γιατί λοιπόν δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους Διοικητές που δεν έχουν χορηγήσει τις ημερήσιες αναπαύσεις, οι οποίοι πέραν του Νόμου περί του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας των αστυνομικών, τον οποίον ίσως δεν έχουν και σε μεγάλη "υπόληψη" δεν εκτελούν και τις διαταγές του Αρχηγού του Σώματος;

Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς παρατηρώντας προσεκτικά τα παραπάνω, είναι ότι αρκετοί διοικητές αγνοούν την έγγραφη διαταγή του Αρχηγείου λες και αυτή βγήκε "για τo θεαθήναι" και συνεχίζουν κανονικά το "έργο τους".

Το ίδιο συμβαίνει και με την εβδομαδιαία  ανακοίνωση της υπηρεσίας, που  τελικά όμως σε καμιά αστυνομική διεύθυνση δεν εφαρμόζεται και παραμένει κενό γράμμα. Δυστυχώς τα προεδρικά διατάγματα που υπογράφονται σχετικά με τον χρόνο εργασίας των αστυνομικών και τις απαρέγκλιτες δεσμεύσεις τους για την υποχρεωτική ξεκούρασή τους, που πέρα απο τους αυτονόητους κανόνες του εργατικού δικαίου, τις υπαγορεύουν η ηθική και η λογική, μένουν ανεκτέλεστες επιταγές και προσβάλλουν βαναύσως τόσο τον πολιτισμό της εργασίας στην πατρίδα μας, όσο και τους κανόνες χρηστής διοίκησης στις κορυφαίες θεσμικές δομές του κράτους, όπως είναι τα σώματα ασφαλείας.

Σήμερα οι έλληνες αστυνομικοί βιώνουν έναν ανείπωτο εργασιακό Μεσαίωνα, με την καταπάτηση των στοιχειωδών εργασιακών τους δικαιωμάτων και δη την υπαγορεύπομενη απο τους νόμους του εργατικού δικαίου, την ηθική και την λογική ανάπαυσή τους, που παραπέμπει θλιβερα σε δουλοκτητικές κοινωνίες και στις αλήστου μνήμης-μνημεία προσβολής της ανθρώπινης εργασίας, Πορτογαλικές και Ισπανικές αποικίες !!! Αλλά αλοίμονό μας, αν η Ελλάδα που έχει τα παγκόσμια πρωτεία στον πολιτισμό και καμαρώνει ηθικά για τον Παρθενώνα, βιώνει συμπεριφορές εργασιακής εκμετάλλευσης που, παραπέμπουν στις αποικίες !!!  

Αξιώνουμε έτσι αξιότιμοι εκπρόσωποι του πολιτικού μας κόσμου, οι όποιοι νόμοι θεσπίζονται, να τηρούνται απαρέγκλιτα και να εφαρμόζονται αυστηρά, ώστε αφενός μεν να προστατεύεται όπως η συνταγματική μας χάρτα υπαγορεύει, η αξιοπρέπεια των εργαζομένων, αφετέρου να δύνανται οι έλληνες αστυνομικοί μέσα απο τον σεβασμό των ωραρίων τους, να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους και να προσφέρουν στους έλληνες πολίτες, υψηλές και αξιόπιστες υπηρεσίες ασφάλειας.

Σας καλούμε έτσι με τον παρόν διάβημά μας, να καταδικάσετε απερίφραστα τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και να αξιώσετε μέσα απο τον υψηλό θεσμικό ρόλο στον οποίο το σύνταγμα σας έχει τάξει, την παραδειγματική τμωρία όσων αξιωματικών-δοικητών, παραβιάζουν την προβλεπόμενη νομοθεσία σχετικά με τους χρόνους εργασίας μας. Θα προσφέρετε έτσι ύψιστες υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία και θα συνδράμετε πολλαπλώς την προσπάθεια, για την αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών στην πατρίδα μας.

Μεριμνώντας για έναν αστυνομικό νηφάλιο, ήρεμο, ευγενή και ικανό να ανταποκριθεί στα υψηλά καθήκοντα, που του έχει εμπιστευθεί η πολιτεία και το σύνταγμα. Και που τελικά κατατείνουν στην διασφάλιση της δημόσιας γαλήνης και στην περιφρούρηση της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαφιέμεθα έτσι στην δημοκρατική και ανθρώπινη ευαισθησία σας, για να μας προστρέξετε ουσιαστικά με τον θεσμικό σας ρόλο, απέναντι στο πελώριο πρόβλημα που υφιστάμεθα σαν εργαζόμενοι και που άπτεται του ευαίσθητου πεδίου της δημόσιας τάξης και της περιφρούρησης των αστικών ελευθεριών των ελλήνων πολιτών.

Καραγιαννόπουλος ΔημήτριοςΜέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α., Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μαγκας ΣωκράτηςΜέλος Δ.Σ.  Ε.ΑΣ.Υ.Α., Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Χαχαλης Βαλάντης, Μέλος Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.,  Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ

Πηγη : politikanet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου