ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο για αποσπάσεις στο Κοσσυφοπέδιο

Στάλθηκε σήμερα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας/ Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας σε όλες τις Υπηρεσίες, έγγραφο σχετικά με την πλήρωση θέσεων στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο.


Συγκεκριμένα όποιος συνάδελφος κατέχει τον βαθμό του Αστυφύλακα έως τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και επιθυμεί να αποσπαστεί στο Κοσσυφοπέδιο και πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Γραμματεία της Υπηρεσίας του μέχρι την 14/01/2016.

Οι συνάδελφοι για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή για να φέρουν όπλο, να έχουν κριθεί «εξαίρετοι» την τελευταία τριετία, να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλωσσάς που αποδεικνύεται με πτυχίο τουλάχιστον Γ1 Advance καθώς και γνώση χρήσης Η/Υ η οποία να αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών.  

Επίσης δεν θα πρέπει να τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δεν θα πρέπει να έχουν απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα ήμερες κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχουν παραπεμφθεί σε Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύουν μακρά αναρρωτική άδεια μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία.

Τέλος, δεν θα πρέπει να έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους αντίστοιχη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τις Γραμματείες των Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα www.eulex-kosovo.eu  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου