ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

«Κόκκινα δάνεια»: Η προστασία των δύο μηνών και τα ειδοποιητήρια από τις τράπεζες μέχρι τέλη του μήνα

Περιθώριο δύο μηνών έχουν οι δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τα στεγαστικά, καταναλωτικά ή επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις αρχικά από τις τράπεζες και στη συνέχεια από τις εταιρίες που θα αναλάβουν τη «διαχείριση» των δανείων. 


Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί απόψε, Τρίτη στη Βουλή η προστασία για τα δάνεια που έχουν υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας  διαρκεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, όταν και θα κριθεί ο τρόπος που θα τα διαχειριστούν οι τράπεζες.
Με αυτή την πρόβλεψη η εφαρμογή του νέου νόμου περιορίζεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων  και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας.

Ωστόσο, από σήμερα ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά ανάποδα για το σύνολο των δανειοληπτών που τα δάνεια τους κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν μη εξυπηρετούμενα. Ο νέος τροποποιημένος κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών ορίζει ότι σε 15 ημέρες από σήμερα (έως 30 Δεκεμβρίου) για όλα τα δάνεια που στις 15 Δεκεμβρίου βρίσκονται σε τουλάχιστον 30 ημέρες καθυστέρησης θα ξεκινήσει μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων με τα οποία θα καλούνται οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνεια τους. 

Όπως αναφέρεται «η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες δεν ανταποκριθούν στη πρόσκληση της τράπεζας, τότε θα λάβουν και νέα επιστολή ακόμα πιο αυστηρή η οποία θα αναφέρει πως κινδυνεύουν ακόμα και με απώλεια της μοναδικής κατοικίας τους εάν δεν σπεύσουν στις τράπεζες να ρυθμίσουν τα δάνεια τους.

Αυτή η διαδικασία από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, θα ισχύει για όλους όσους δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς εντός 15 ημερών θα λαμβάνουν την πρώτη προειδοποιητική επιστολή.

Ταυτόχρονα από την δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών θα μπορεί να ανατίθεται στις εταιρείες διαχείρισης ή στα fund. Ωστόσο, προβλέπεται ρητά ότι 12 μήνες πριν από την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη -και τον εγγυητή- με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Σε αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα πωλείται και οι δανειολήπτες θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις εταιρίες σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.


Πηγή : huffingtonpost.gr - bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου