ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α΄

Σε συνέχεια των κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α΄.Κρίσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών

Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, περίπτ. β΄, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 του Π.Δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Αστυνομικούς Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

Ι. Κ α τ΄ ε κ λ ο γ ή

1. 233149 Γκαϊντατζή Κωνσταντίνο του Ανδρέα
2. 239792 Κυριόπουλο Στυλιανό του Γεωργίου
3. 236934 Μπασιούκα Αθανάσιο του Γεωργίου
4. 235651 Κυριακούλη Γεώργιο του Αναστασίου
5. 239524 Δασκαλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου
6. 238711 Τσακίρη Θεολόγο του Βασιλείου
7. 239323 Παππά Γεώργιο του Χρήστου
8. 238900 Θεοδωρόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου
9. 235203 Νικήτα Ιωάννη του Κωνσταντίνου
10. 231721 Κούζηλο Δήμο του Γεωργίου
11. 239767 Χαιρετάκη Στυλιανό του Γεωργίου
12. 238243 Βασιλείου Βασίλειο του Γρηγορίου
13. 238774 Λασπιά Δήμο του Νικολάου
14. 237581 Δασκαλάκη Παύλο του Μιχαήλ
15. 226928 Καράκο Ευάγγελο του Παναγιώτη
16. 232019 Καριανάκη Βασίλειο του Μιχαήλ
17. 230558 Χρυσανθόπουλο Αριστείδη του Θεοδώρου
18. 231850 Κουτσούκη Δημήτριο του Στέργιου 
(Υπηρεσία Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων)
19. 237728 Τσάτσαρη Χαρίλαο του Δημητρίου
20. 236805 Κοκορόσκο Δημήτριο του Νικολάου
21. 240877 Ντουρουντού Ελευθέριο του Ιωάννη
22. 240324 Ηλιόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου
23. 241426 Κορκοντζέλου Αθανασία του Νικολάου
24. 237632 Λαδομένο Μιχαήλ του Νικολάου
25. 246286 Σκαρτσή Νικόλαο του Λεωνίδα
26. 240587 Κρίκο Λουκά του Βασιλείου
27. 233441 Μαζαρακιώτη Χρήστο του Παναγιώτη
28. 233116 Μπάρμπα Γεωργία του Αναστασίου
29. 240304 Ζαφείρη Ευθαλία του Νικολάου
30. 239489 Παπαδόπουλο Λάμπρο του Παντελή
31. 241443 Παπαδάκο Γεώργιο του Λεωνίδα
32. 240911 Πανώριο Τριαντάφυλλο του Παναγιώτη
33. 238808 Μπουτσικούδη Κωνσταντίνο του Χρήστου
34. 233380 Σταματελόπουλο Νικόλαο του Παναγιώτη
35. 238911 Δουρβετάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
36. 237473 Στεφάνου Ανδρέα του Αποστόλου
37. 234070 Οικονομίδη Κώστα του Παναγιώτη
38. 239752 Μαχαιρίδη Μιλτιάδη του Βασιλείου
39. 240256 Διαμαντόπουλο Βασίλειο του Ανδρέα
40. 240218 Γούλα Αθανάσιο του Χρήστου
41. 247562 Γέρμανο Θωμά του Αθανασίου
42. 241165 Σωτηρόπουλο Νικόλαο του Θεοδώρου
43. 231032 Παπασηφάκη Γεώργιο του Αντωνίου
44. 239734 Σταματόπουλο Γεώργιο του Νικολάου
45. 238941 Μαρτζάκλη Απόστολο του Νικολάου
46. 241157 Συριτούδη Πασχάλη του Κωνσταντίνου
47. 233437 Παπασωτηρίου Σωτήριο του Παναγιώτη
48. 230542 Μπαμπίλη Ανδρέα του Χαραλάμπους
49. 239835 Γεωργοπάνο Σταύρο του Παναγιώτη
50. 240632 Λάμπρου Κωνσταντίνο του Δημητρίου
51. 236988 Παντελή Δημήτριο του Σπυρίδωνα
52. 239406 Σουρβίνο Γεώργιο του Σπυρίδωνα
53. 240384 Κάλλα Στυλιανό του Κυριάκου
54. 240630 Λαμπροπούλου Σοφία του Μαρίνη
55. 235198 Μίχα Σταύρο του Αθανασίου
56. 229483 Μαρκόπουλο Κωνσταντίνο του Αντωνίου
57. 235230 Συρογιάννη Χαράλαμπο του Νικολάου
58. 226893 Λάλουση Σίμο του Χαραλάμπους
59. 233140 Βασιλάκο Ιωάννη του Χρήστου
60. 239352 Μαντζιώκα Αστέριο του Ηρακλή
61. 238541 Δούβαλη Κωνσταντίνο του Δημητρίου
62. 242404 Αμαραντίδη Ευθύμιο του Θεμιστοκλή
63. 228855 Καρβουνίδη Μαρία του Παναγιώτη
64. 238966 Παπαευθυμίου Δημήτριο του Γεωργίου
65. 241028 Πράπα Αθανάσιο του Βασιλείου
66. 239761 Σπανάκη Στυλιανό του Εμμανουήλ
67. 238678 Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο του Κωνσταντίνου
68. 237984 Νίκου Πάρι του Γεωργίου
69. 240605 Κωνσταντόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη
70. 236003 Βλαχάκη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου
71. 237866 Τσούρα Βασίλειο του Αθανασίου

ΙΙ. Κ α τ΄ α ρ χ α ι ό τ η τ α

1. 232156 Ρούμελη Παναγιώτη του Χρήστου
2. 233642 Μουρνιανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου
3. 241232 Τρομπούκη Χρήστο του Νικολάου

Κρίσεις Αστυνόμων Α'

Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, περίπτ. β΄, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 του Π.Δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Αστυνόμους Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

Ι. Κ α τ ́ ε κ λ ο γ ή

1. 251040 Δούρο Γεώργιο του Παναγιώτη
2. 254786 Βαργιαμίδου Αθανασία του Κυριάκου
3. 247058 Βασιλάκη Δήμητρα του Μιχαήλ
4. 247606 Γιαννάτο Γεώργιο του Διονυσίου
5. 246863 Κρεζία Σπυρίδων του Αντωνίου
6. 248009 Κλητοράκη Γεώργιο του Δημητρίου
7. 247635 Γκιόλια Χρήστο του Κωνσταντίνου
8. 254600 Διαμαντή Ευάγγελο του Νικολάου
9. 254874 Γιουβανοπούλου Φανή του Βασιλείου
10. 249751 Ανδρεαδάκη Νεκτάριο του Μανούσου
11. 254653 Πουλίζου Μαρία του Δημητρίου
12. 255391 Μαριά Μαρία του Θεοχάρη
13. 249298 Αθανασοπούλου Δήμητρα του Αθανασίου
14. 256193 Αθανασοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου
15. 249539 Γύπαρη Ζαμπία του Μάρκου
16. 249493 Χρυσανθάκη Λάμπρο του Θεοδώρου
17. 254644 Παπαγεωργοπούλου Παρασκευή του Αντωνίου
18. 250309 Μπερτάνο Βασίλειο του Ευσταθίου
19. 254587 Βασιλκαρίδη Ιωάννη του Δημοσθένη
20. 254655 Ρέγκλη Κωνσταντίνα του Ιωάννη
21. 256262 Τσιρέλη Αικατερίνη του Στεφάνου
22. 249739 Ακάσογλου Σωφρόνιο του Γεωργίου
23. 254626 Λαγό Κωνσταντίνο του Γεωργίου
24. 254667 Τρίτο Σεραφείμ του Κωνσταντίνου
25. 247340 Χατζηπαντελή Κλεονίκη του Παναγιώτη
26. 246824 Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Γρηγορίου
27. 249373 Λιασή Αρετή του Κωνσταντίνου
28. 254603 Θεοφιλόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου
29. 245659 Καρακοντίνο Ευστράτιο του Δημητρίου
30. 253046 Μαργέτη Αναστάσιο του Νικολάου
31. 254650 Παυλάκη Βασιλική του Παναγιώτη
32. 249058 Τσιτσιμπίκο Χρήστο του Θωμά
33. 257251 Κομμάτα Μαρία του Ευθυμίου
34. 250633 Τσιάκαλο Στέλιο του Ηλία
35. 248471 Νικολάου Κανέλλο του Βασιλείου
36. 246260 Σαρρή Διογένη του Κωνσταντίνου
37. 247723 Διδασκάλου Νικόλαο του Κωνσταντίνου
38. 253602 Δημητρίου Κυριάκο του Νικολάου
39. 246478 Χατζηαντωνίου Ιωάννη του Ευαγγέλου
40. 254632 Μήτραινα Δημήτριο του Σωτηρίου
41. 247266 Λάζαρη Αναστασία του Παναγιώτη
42. 254631 Μάσπερο Απόστολο του Γεωργίου
43. 254640 Ντιζέ Γεώργιο του Αθανασίου
44. 254673 Χαρακόπουλο Αγάπιο του Παντελή
45. 253772 Σιδερίδη Ευστάθιο του Γεωργίου
46. 254595 Δημητράκου Βασιλεία του Γεωργίου
47. 255718 Παυλοπούλου Σταυρούλα του Χρήστου
48. 255670 Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Ιωάννη
49. 254591 Γκάμπρα Γεώργιο του Ζώη
50. 254584 Βαμβακάκη Ευαγγελία του Ιωάννη
51. 248125 Κωνσταντακόπουλο Δημήτριο του Αλεξάνδρου
52. 254598 Δημόπουλο Νικόλαο του Αντωνίου
53. 255208 Κολιώνη Κωνσταντίνα του Ιωάννη
54. 249052 Τσιριλάκη Μιχαήλ του Γεωργίου
55. 254593 Δάρμα Γεώργιο του Νικολάου
56. 255430 Μίντηλη Ευαγγελία του Δημητρίου
57. 254583 Αραμπατζή Ιωάννη του Δημητρίου
58. 246016 Μπούσκα Γεώργιο του Βασιλείου
59. 245276 Αναστασόπουλο Παντελεήμων του Γεωργίου
60. 254675 Κωτσόπουλο Ανδρέα του Ηλία
61. 247026 Σταθόπουλο Ηλία του Νικολάου
62. 241603 Γούσια Ιωάννη του Λάμπρου
63. 250756 Γκαρή Αργυρώ του Παράσχου
64. 239419 Χριστόλογλου Κωνσταντίνο του Ιωάννη
65. 247772 Ζαχαράκη Γρηγόριο του Κωνσταντίνου
66. 250658 Τυρολόγο Χρήστο του Γεωργίου
67. 254613 Κατσούφη Γεώργιο του Αγγέλου
68. 250150 Κούτρα Λάμπρο του Ευστρατίου
69. 239296 Ναλία Αλύπιο του Ελευθερίου
70. 254612 Κατσακιώρη Ιωάννη του Αποστόλου
71. 254616 Κόκκαλη Παναγιώτη του Ιωάννη
72. 254674 Χρονόπουλο Θεόδωρο του Μεγακλή
73. 246267 Σέρτη Ηλία του Ευαγγέλου
74. 247013 Μπακαλώνη Ανάργυρο του Γεωργίου
75. 248813 Σγούρο Νικόλαο του Ανδρέα
76. 246408 Τσεσμετζή Πέτρο του Γεωργίου
77. 254604 Κακούρη Γεώργιο του Κωνσταντίνου
78. 247894 Κανδρέβα Ιωάννη του Σταύρου
79. 254639 Ντέντα Δημήτριο του Ιωάννη
80. 246649 Ζήφο Αναστάσιο του Ιωάννη
81. 241117 Σουλόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου
82. 254671 Τσουλφά Αθανάσιο του Ιωάννη
83. 253698 Ματακούλια Ευστράτιο του Θεοφράστου
84. 254407 Τρευλόπουλο Βασίλειο του Αθανασίου
85. 254637 Νησωτάκη Απόστολο του Νικολάου

ΙΙ. Κ α τ ́ α ρ χ α ι ό τ η τ α

1. 243691 Σαραντάρη Αθανάσιο του Μιχαήλ
2. 239455 Βούκατα Βασίλειο του Δημητρίου
3. 233037 Λεκανίδου Ερωφίλη του Γεωργίου

Β. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 4, 29 παρ.1, περίπτ. β ́, 38 παρ.2, 40 παρ.1 και 7 και 41 του Π.Δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ ́ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τον Αστυνόμο Α ́ Ν.Δ.649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας Μ π ο λ έ τ η Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.229489).

Γ. Προάγουμε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3, εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.1, περίπτ. β ́ και 50 του Π.Δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.31/1999 και 99/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.3686/2008, στους βαθμούς του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή, εκτός οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, τους κατωτέρω Αστυνόμους Α΄ Ν.Δ.649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας :

1. 228987 Σίνδρα Πηνελόπη του Θεοφίλου
2. 228300 Καραγκούνη Δημήτριο του Αλεξάνδρου

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. β΄ εδάφιο τρίτο του Π.Δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 32 παρ.3, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 42 παρ.2 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.31/1999, τον Αστυνόμο Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ α ρ ί ν ο – Ξ ά ν θ ο Διονύσιο του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ.241871), στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά από 20-3-2012, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Γιανναράκη Νικολάου του Ελευθερίου (ΑΓΜΣ.239476), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. β΄ εδάφιο τρίτο του Π.Δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 36 παρ.5, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 42 παρ.2 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.31/1999, τον Αστυνόμο Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ ο υ ν τ ζ ο ύ ρ η Βασίλειο του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.240773), στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ αρχαιότητα, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, αναδρομικά από 5-3-2013, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Μπασμπανά Γεωργίου του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.243333), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΤ. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. β΄ εδάφιο δεύτερο του Π.Δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 32 παρ.3, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 42 παρ.2 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.31/1999, τον Αστυνόμο Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Κ α τ σ α ρ ό Γεώργιο του Βύρωνα (ΑΓΜΣ.241741), στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 11-4-2014, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Μπάρλα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΓΜΣ.243327), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Πηγή : policenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου