ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

Να τερματιστεί η «βιομηχανία» παραγωγής αποστράτων και ο «πληθωρισμός» των στρατηγών-αρχηγών,του Νικολάου Αθ. Μπλάνη

Αναδημοσιεύουμε την ανοιχτή επιστολή του Επίτιμου  Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ., Αντιστρατήγου Αστυνομίας ε.α. Νικολάου Μπλάνη προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών (αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης) κ. Γιάννη Πανούση με θέμα τον τερματισμό της «βιομηχανίας» παραγωγής αποστράτων και του «πληθωρισμού» των στρατηγών-αρχηγών ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει προτάσεις για τον εξορθολογισμό του οργανογράμματος και την εξέλιξη των αξιωματικών.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (3)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ) ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ

Κύριε Καθηγητά,

Θέμα: Να τερματιστεί η «βιομηχανία» παραγωγής αποστράτων και ο «πληθωρισμός» των στρατηγών-αρχηγών: Προτάσεις για τον εξορθολογισμό του οργανογράμματος και την εξέλιξη των αξιωματικών.

1. Η αστυνομία νοούμενη ως θεσμός προληπτικής αποτροπής του εγκλήματος επαναπροσδιορίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η πολυπλοκότητα και τα νέα προβλήματα των ανοικτών κοινωνιών της εποχής μας, η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού στις μεγάλες πόλεις, το άνοιγμα των συνόρων, η εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας στην τέλεση του εγκλήματος και η «επαγγελματική εξέλιξή» του, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη του διαρκούς θεσμικού-τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της.

2. Οι αστυνομικές δυνάμεις παράγουν το μοναδικό αγαθό ή, καλύτερα, προσφέρουν τη μοναδική υπηρεσία, που είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με άλλα λόγια η «εσωτερική ασφάλεια», ο αναγκαίος όρος για κάθε παραγωγική και επενδυτική δραστηριότητα. Στη σημερινή εποχή τα εν λόγω προβλήματα επιτείνονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης-χρεοκοπίας, που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η τελευταία ανέδειξε και τα προβλήματα θεσμών, αρχών και αξιών και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, επομένως και στην αστυνομία.

3. Δυστυχώς και σήμερα τα υφιστάμενα προβλήματα και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν παραμένουν. Πρόσφατα ο ν. 4249/2014 δημιούργησε τεράστια ζητήματα (αφού προφανώς καταρτίσθηκε από ανθρώπους άσχετους και εκτός επιτελείου) και ανέδειξε τα διαχρονικά προβλήματα στην οργάνωση της αστυνομίας. Χρειάστηκε νέα νομοθετική παρέμβαση (άρθρο 231 του ν.4281/2014) για την επίλυση κάποιων από αυτά και η έκδοση των οργανωτικών κανονιστικών πράξεων (ιδίως π.δ.178/2014). Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε είναι ο υδροκεφαλισμός και ο συγκεντρωτισμός, πράγμα το οποίο ακυρώνει την ποιότητα. Η ολική ποιότητα, το σταθερό μάνατζμεντ και οι πρωτοβουλίες των υπαλλήλων είναι αναγκαίοι όροι για να κάνουν ένα οργανισμό να «πετάξει».

4. Θα εστιάσουμε ειδικότερα στην οργάνωση, τη μη ορθολογιστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και το καθεστώς εξέλιξης των αξιωματικών. Το πρώτο θέμα που τίθεται είναι ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην έξοδο των στελεχών της αστυνομίας (αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων) κάτω των 58 ετών στη σύνταξη. Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θέλει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν νέους σε ηλικία συνταξιούχους και ότι κανείς δεν θέλει να βλέπει ανενεργό ένα από τα πιο παραγωγικά δυναμικά της χώρας. Υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4249/2014, όπως συμπληρώθηκε με αυτές του άρθρου 231 του ν.4281/2014, (πρώην άρθρο 9 του ν.2800/2000) το αστυνομικό προσωπικό της αστυνομίας έχει ιεραρχία «αντίστοιχη της στρατιωτικής». Είναι επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει η «βιομηχανία- μηχανή παραγωγής» αποστράτων και ο «πληθωρισμός» των στρατηγών-αρχηγών. Εξάλλου τι νόημα έχει να είναι κάποιος στρατηγός με σύνταξη αστυνόμου;

5. Πρόσφατα είδαμε κάποιες σκέψεις του Γ.Ε.ΕΘ.Α. να προχωρήσει στη κατάρτιση σχεδίου νόμου που θα αποσκοπούσε σε μία σύγχρονη και μακρόπνοη προοπτική θεώρηση του πλαισίου εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σημαντικό θέμα είναι και οι προστιθέμενες νέες κρίσεις του «διατηρητέου υπό προαγωγή», του «προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό» και του «μη προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό». Επίσης προβλέπεται μείωση των οργανικών θέσεων των ανωτάτων αξιωματικών κατά 20%. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει, όχι σήμερα, αλλά χθες, στην Αστυνομία που έχει σοβαρότερο πρόβλημα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Και ακόμη για δημοσιονομικούς λόγους και ως αντίβαρο στις μειώσεις μισθών και συντάξεων.

6. Στην αστυνομία ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό για προαγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του π.δ.24/1997, είναι μικρότερος κατά δύο (2) έτη κατά μέσο όρο, από ότι στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις. Προβλέπεται όμως και προαγωγή ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό ή τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού: α. Υπαστυνόμοι Α΄ 10 έτη. β. Αστυνόμοι Β΄13 έτη. γ. Αστυνόμοι Α΄ 18 έτη. δ. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 27 έτη.

7. Οι προαγωγές αυτές εκτός οργανικών θέσεων δημιουργούν μια ανώμαλη (ανάποδης μορφής-διογκωμένης στην κορυφή) πυραμίδα και σοβαρά προβλήματα στην κινητικότητα (μεταθέσεις), αφού αναιρούν στην ουσία την αρχή της οργανικότητας των θέσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του π.δ. 100/2003 (μετακίνηση σε αντίστοιχη του βαθμού κενή οργανική θέση). Και το σοβαρότερο οδηγούν στην έξοδο-αποστρατεία νέους αξιωματικούς χωρίς τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου.

8. Εξάλλου οι οργανικές θέσεις στη αστυνομία, τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκαν υπέρμετρα και δυσανάλογα των αναγκών ήτοι:

α) Η οργανική δύναμη της Αστυνομίας με την ενοποίηση το 1984 ήτανε (άρθρο 23 ν.1481/1984):

Αντιστράτηγοι 5
Υποστράτηγοι 21 (ο βαθμός του Ταξίαρχου είχε καταργηθεί)
Σύνολο Ανωτάτων 26
Αστυνομικοί Διευθυντές 125

β) Με τη νέα αναδιάρθρωση το 2000 ήτανε (άρθρο 19 ν.2800/2000): 

Αντιστράτηγοι 4
Υποστράτηγοι 14
Ταξίαρχοι 40
Σύνολο Ανωτάτων 58 ( επιπλέον 32 ήτοι υπερδιπλασιάστηκαν) Αστυνομικοί Διευθυντές 160 (επιπλέον 35)

γ) Σήμερα οι Ανώτατοι Αξιωματικοί είναι:

Αντιστράτηγοι 5
Υποστράτηγοι 20
Ταξίαρχοι 65
Σύνολο 90
Αστυνομικοί Διευθυντές 230.

9. Η αναθεώρηση του οργανογράμματος θα πρέπει να γίνει και για λόγους οργανωτικούς-μάνατζμεντ, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Για παράδειγμα το επιτελείο του Αρχηγείου της αστυνομίας (με τις ίδιες διευθύνσεις και το ίδιο έργο-αντικείμενο) πριν από 5-6 χρόνια είχε τρεις (3) Κλάδους και διευθύνονταν από έναν (1) επιτελάρχη-αντιστράτηγο και τρεις (3) κλαδάρχες- υποστρατήγους, δηλαδή σύνολο τέσσερις (4) στρατηγούς. Σήμερα το επιτελείο έχει πέντε (5) κλάδους, δηλαδή διευθύνεται από έξι (6) στρατηγούς! Αν εδώ προσθέσουμε και τους δύο(2) βοηθούς του επιτελάρχη, έχουμε σύνολο οκτώ (8) στρατηγούς! Αυτό δεν αποτελεί αποκέντρωση και ποιότητα οργάνωσης-διοίκησης! Εν προκειμένω τίθεται το ερώτημα. Τα εν λόγω προβλήματα δεν τα γνωρίζουν και δεν τα αντιλαμβάνονται οι αξιωματικοί του επιτελείου; Δεν μπορούν να προτείνουν λύσεις; Η απάντηση δίνεται στην επόμενη παράγραφο.

10. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης επηρεάζεται από το «σύνδρομο της γραφειοκρατίας». Ο όρος γραφειοκρατία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα λιγότερο αποτελεσματικά τμήματα αυτής, όπως αναφέρει ο αείμνηστος αμερικανός οικονομολόγος John Kenneth Galbraith στο έργο του «The Good Society». Ο ίδιος αναφέρει ότι, το πρώτο ελάττωμα και το πιο φανερά δυσμενές για τους οργανισμούς, είναι το ότι «η πειθαρχία αντικαθιστά τη σκέψη». Η πειθαρχία είναι αναπόφευκτη. Όμως το άτομο που συμβιβάζεται πλήρως σχολιάζεται, με κάποια πολύ στενή μεταφορική έννοια, ως «ένας καλός στρατιώτης». Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργική σκέψη καταπιέζεται και συχνά αντικαθίσταται από το σύστημα επιβολής της πειθαρχίας. 

Ο άντρας ή η γυναίκα διαφορετικών απόψεων-που διακρίνει την αδυναμία ή το λάθος και προβλέπει την ανάγκη για αλλαγή- μπορεί να θεωρηθεί μη συνεργάσιμο άτομο, ανεύθυνο και εκκεντρικό. Με μια προσφιλή έκφραση, αυτός ή αυτή «δεν είναι χρήσιμο άτομο». Κάπως έτσι και ο επιτελής της αστυνομίας (ανεξάρτητα αν έχει ή όχι την ικανότητα) δεν προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές-λύσεις και υπάρχει στασιμότητα και αδράνεια.

11. Συμπερασματικά τυγχάνει αδήριτη ανάγκη να προωθηθούν ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α. Περισσότερο χρόνο παραμονής των αξιωματικών, ιδίως στους κατώτερους βαθμούς, ώστε να αποκτούν εμπειρία και συντάξιμο χρόνο.
β. Κατάργηση της δυνατότητας προαγωγής ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
γ. Μείωση των οργανικών θέσεων των ανωτάτων αξιωματικών και Αστυνομικών Διευθυντών.
δ. Απλούστευση του οργανογράμματος των Υπηρεσιών, λιγότερες και ευέλικτες δομές, ενοποίηση των Διευθύνσεων και Τμημάτων με ομοειδές αντικείμενο και ενίσχυση των περιφερειακών και μάχιμων Υπηρεσιών.
ε. Υπαγωγή των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών στις υφιστάμενες-αντίστοιχες οργανωτικές δομές και όχι σε μονοπρόσωπα όργανα, ώστε να επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός, έλεγχος και η ενότητα της προσταγής (clear chain of command).

Φεβρουάριος 2015.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών.

Πηγή: policenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου