ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα μέτρα της Δ.Ε.Θ.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πλησιαζεί και ως συνήθως τα μέτρα που θα ληφθούν από τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία θα είναι υπεράριθμα και το προσωπικό θα απαρτίζεται από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομιών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστόλη εφιστά την προσοχή των αρμοδίων για την ομαλή και ορθή λήψη των εν λόγω μέτρων σε συνδυασμό με την τήρηση του ωραρίου , την καλή διαμονή αλλά και την εκτός έδρας αποζημίωση των συναδέλφων που θα απασχοληθούν στην Έκθεση ..


Προς: Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
         Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παρέμβαση για μέτρα τάξης και ασφάλειας στη Δ.Ε.Θ.»

  Κύριε Αρχηγέ,


  Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας από την Αθήνα και άλλες περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας μετακινείται για αρκετές ημέρες στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης προκειμένου να συνδράμει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στα μέτρα τάξης και ασφάλειας για την Διεθνή Έκθεση.

  Τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαν επισημάνει οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, διαπιστώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα αναφορικά με τη διαμονή των συναδέλφων μας, τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων τους, αλλά και τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης τους.

  Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη εργασία όσων θα κληθούν να μετακινηθούν, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί υπηρεσιακή μέριμνα για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων διατάξεων από τον εσωτερικό μας κανονισμό (ωράριο εργασίας – ημερήσια ανάπαυση) αλλά και να θεωρηθεί η μετακίνηση των συναδέλφων μας ως ανελαστική περίπτωση για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, και όχι συνηθισμένες δραστηριότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να είναι εφικτή η δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων (διαμονή σε ξενοδοχείο) και σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση κάτω των 160 χλμ. περισσότερες από μια (1) ημέρες.

Πηγή : http://poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου