ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Αίτημα των Ομοσπονδιών για συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 506/1/17ιστ


Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
          κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ

Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ

          3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

          4) Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
              Αντιστράτηγο ΠΣ κ. Βασίλειο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

          5) Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ
          
          6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κύριε Υπουργέ,

Με το υπ. αρ. 506/1/17ιε, από 23/10/2014, έγγραφό μας, σας είχαμε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα παρατείνεται τουλάχιστον για ένα εξάμηνο η προβλεπόμενη από το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, διαδικασία προσαρμογής του ΤΕΑΠΑΣΑ στα νέα δεδομένα.

Επειδή έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να μας γνωστοποιήσετε τις θέσεις σας, παρακαλούμε όπως καθορίσετε ημέρα και τόπο συνάντησής μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το μείζον αυτό θέμα, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2014 που έχει τεθεί ως απώτατο όριο για την λήψη σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος, λειτουργεί πιεστικά και αρνητικά στη λήψη καθοριστικών και συγκεκριμένων αποφάσεων εκ μέρους μας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ότι είναι επιτακτική η τροποποίηση του Ν. 4281/2014, προκειμένου να δοθεί παράταση εξαμήνου ώστε να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και το συνδικαλιστικό μας κίνημα, να ενημερωθεί διεξοδικά και αφού μελετήσει όλα τα πιθανά σενάρια, τα υπέρ και τα κατά της μιας ή της άλλης εκδοχής, λάβει στη συνέχεια τις όποιες αποφάσεις, σοβαρά και υπεύθυνα.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου