ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μέσω της εφαρμογής SKYPE

Παραθέτουε την παρακάτω επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. μας προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις που αφορά την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μας μέσω της εφαρμογής SKYPE.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 315/10/3α
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κοιν.: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θέμα: «Αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας μας μέσω της εφαρμογής SKYPE»

Σχετ: Το υπ' αριθ. 315/10/3 από 02-11-2015 έγγραφό μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι από 22-03-2016 (ημέρα Τρίτη) αυξάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες και εμπλουτίζονται οι ημέρες επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής skype.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος, θα απαντά, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρες 11:00 έως 12:30, σε ερωτήματα των Προέδρων Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αρμοδιότητάς του, μέσω του σχετικού λογαριασμού (poasy.skype).

Πιθανές αλλαγές στην ανωτέρω επικοινωνία, τόσο προσωρινές όσο μόνιμες, θα σας γνωστοποιούνται εγγράφως, είτε με ανακοινώσεις είτε με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας (www.poasy.gr).


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου