ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Μονιμοποιήθηκε η 6η σειρά των Eιδικών Φρουρών

Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής ( sefeaa.gr ).

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει το ΦΕΚ μονιμοποίησης της 6ης σειράς εισόδου Ειδικών Φρουρών.

Με την 6000/14/34/1/25−02−2016 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 (Α΄ 161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3181/2003 (Α΄ 218) «Ρύθμιση Θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών και άλλες διατάξεις», του Π.δ. 303/2003 (Α΄ 257) «Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» και την υπ’ αριθμ. 15/2016 από 19−02−2016 απόφαση (Πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, μονιμοποιούνται οι κατωτέρω τετρακόσιοι ογδόντα τρεις (483) Ειδικοί Φρουροί, από την έναντι του ονόματος τους ημερομηνία, οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών, επειδή συμπλήρωσαν πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ακολουθούν οι ονομαστικοί πίνακες.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι στο παρόν ΦΕΚ περιλαμβάνονται μόνο οι αυτοί που έχουν συμπληρώσει πραγματική 5ετία στην ΕΛ.ΑΣ και δεν εκκρεμούν εις βάρος τους σοβαρές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις.

Για τους Ειδικούς Φρουρούς που προσελήφθησαν με καθυστέρηση λόγω ενστάσεων ή για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει νέο ΦΕΚ στο επόμενο διάστημα.

Ακολουθούν οι ονομαστικοί πίνακες:

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι στο παρόν ΦΕΚ περιλαμβάνονται μόνο οι  αυτοί που έχουν συμπληρώσει πραγματική 5ετία στην ΕΛ.ΑΣ και δεν εκκρεμούν εις βάρος τους σοβαρές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις.

Για τους  Ειδικούς Φρουρούς που προσελήφθησαν με καθυστέρηση λόγω ενστάσεων ή για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει νέο ΦΕΚ στο επόμενο διάστημα. 

Πηγή : sefeaa.gr - bloko.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου