ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2015 για φορολογική χρήση.

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας (eaynh.gr) το παρακάτω ενημερωτικό κείμενο με θέμα τις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2015 για φορολογική χρήση.


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

1. H ηλεκτρονική “βεβαίωση αποδοχών” έτους 2015 για φορολογική χρήση, είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους μέσω του ασφαλούς δικτύου POL στην εφαρμογή “Οικονομικές Εφαρμογές-Αποδοχές μου''.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της εν λόγω βεβαίωσης αφορούν αποκλειστικά τις αποδοχές που έχουν εκκαθαριστεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α. και έχουν αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα, ''ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος κάθε μισθοδοτούμενου, προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, μόνο των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον μισθωτό''. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης(Ν.3986, άρθ.:29) δεν εμπίπτουν στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν τον δικαιούχο και συνεπώς ΔΕΝ εκπίπτουν από το ακαθάριστο ποσό του ετησίου εισοδήματος του μισθωτού και συμπεριλαμβάνονται στις καθαρές αποδοχές.

3. Επισημαίνεται ότι οι κρατήσεις που αφορούν την αναγνώριση μάχιμης πενταετίας καθώς και την αναγνώριση σχολής Αστυφυλάκων υπέρ Μ.Τ.Σ., υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ και ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ, εμπίπτουν στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον μισθωτό, έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο των κρατήσεων έτους και ως εκ τούτου δεν θα χορηγηθεί ξεχωριστή βεβαίωση.

4. Επιπροσθέτως γνωρίζεται ότι στα ποσά που βεβαιώθηκαν για το οικονομικό έτος 2015 έχουν συμπεριληφθεί οι τρεις(3) εκλογικές αποζημιώσεις για τις ακόλουθες εκλογικές διαδικασίες με τις αντίστοιχες για αυτές κρατήσεις και παρακράτηση φόρου:

i) Βουλευτικές εκλογές (25/1/2015)
ii) Δημοψήφισμα (5/7/2015)
iii) Βουλευτικές εκλογές (20/9/2015).

5. Ακολούθως, πέραν των ποσών που έλαβε το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού για το έτος 2015,  στη βεβαίωση εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες τα ποσά που χορηγήθηκαν αναδρομικά  (εφάπαξ ή/και με τη μορφή μηνιαίων δόσεων) για τα έτη 2012, 2013 και 2014  (επίδομα εξομάλυνσης για έγγαμους Αστυνομικούς και μισθολογική αποκατάσταση του Αστυνομικού Προσωπικού κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων Ν.4307/14).

6. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη  θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την υποβολή τροποποιητικών Δηλώσεων και ο παρακρατηθείς φόρος των αμοιβών αυτών που αποδόθηκε, θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015.

7. Τέλος, επισημαίνεται ότι η οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του εκάστοτε υπόχρεου και για τα εισοδήματα του έτους 2015 έχουν ισχύ οι διατάξεις του (γ) σχετικού.

8. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως λάβει γνώση ενυπογράφως όλο το Αστυνομικό Προσωπικό των Υπηρεσιών, προς αποφυγή του φαινομένου που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη σχετικά με το πλήθος ερωτημάτων για παροχή διευκρινίσεων,που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από το προσωπικό αναφορικά με τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

Πηγή : eaynh.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου