ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Μεταγραφές φοιτητών αστυνομικών σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 314/7/7

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Κοιν. :
1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο 
ΔΕΝΔΙΑ
          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το Νόμο 4218/2013 αρθ. 6 παρ. 4, ΦΕΚ. Α/268/10-12-2013, που αφορά τη μεταφορά θέσης φοίτησης των φοιτητών των Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, που εδρεύει στην πόλη που υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Όπως μας πληροφορούν αρκετοί ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, αλλά και γονείς αυτών, η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει τεθεί σε ισχύ γιατί εκκρεμεί η έκδοση της προς τούτο προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης, με αποτέλεσμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί οι μεταγραφές των υπολοίπων φοιτητών, οι μεταγραφές των φοιτητών Αστυνομικών να καθυστερούν.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την έκδοση από μέρους σας, της προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης, προκειμένου τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή, η συγκεκριμένη Διάταξη (Ν. 4218/2013, αρθ. 6, παρ.4) και για τους φοιτητές Αστυνομικούς, αναφορικά με τη δυνατότητα μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους σε Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ , που εδρεύει στην πόλη που υπηρετούν.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την από μέρους του σχετική προς τούτο παρέμβαση.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου