ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Ξεκίνησε η εφαρμογή του νομοθετήματος για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η εφαρμογή του νομοθετήματος για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε χρόνο-ρεκόρ ξεκίνησε η εφαρμογή του νομοθετήματος για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μία μόλις εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του ν. 4249/2014, με τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τη νέα τους δομή και με την Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, από την 1.4.2014 ήδη, και πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος άρχισαν να λειτουργούν με τη νέα τους δομή, ενώ με την Απόφαση που υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και απεστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος κατ’ εφαρμογή του ν. 4249/2014.

Σύμφωνα με τη νέα δομή του, το Πυροσβεστικό Σώμα διαρθρώνεται σε δύο Κλάδους:

-Τον Κλάδο Υποστήριξης, με επικεφαλής τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, και

-τον Κλάδο Επιχειρήσεων, του οποίου προΐσταται ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων.

Στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και στον Κλάδο Υποστήριξης ανήκει η εποπτεία του Επιτελείου, το οποίο απαρτίζεται από έξι Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, τη Διεύθυνση Οικονομικών και τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών) και τη Νομική Υπηρεσία, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. (ΥΓ.Υ.Π.Σ.). Επισημαίνεται ότι στη Διεύθυνση Οικονομικών λειτουργεί, για πρώτη φορά, Τμήμα Κοστολόγησης Επιχειρήσεων. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης επικουρείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης.

Στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων υπάγονται: το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς και η εποπτεία των 13 Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.). Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από 3 Συντονιστές Επιχειρήσεων.

Η υπουργική αυτή απόφαση έρχεται να συμπληρώσει τις πρόσφατες κρίσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σώματος σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, το νέο επιχειρησιακό δόγμα του Σώματος σύμφωνα με το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής προστασίας της χώρας τίθεται ήδη σε εφαρμογή, πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου και, μέσα από την ορθολογική αναδιάταξη δομών και δυνάμεων, επιτρέπει να στοχεύουμε σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης του Σώματος στις ανάγκες των πολιτών.

πηγή: astynomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου