ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Ενίσχυση του στόλου της ΕΛ.ΑΣ. από τα κατασχεμένα.

Ο νόμος για την αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. είναι γεγονός εδώ και καιρό. Σκοπός της ριζικής αλλαγής της δομής και της οργάνωσης της Υπηρεσίας μας προφανώς είναι η καλύτερη δυνατή αστυνόμευση.
Πως μπορεί όμως να αστυνομευθεί μία περιοχή και να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία χωρίς να υπάρχει ούτε ένα λειτουργικό όχημα στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται με δυσκολία ακόμη και οι ανελαστικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας;

Η ανάγκη ενίσχυσης του στόλου των Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, και εάν η επισκευή των ήδη υπαρχόντων οχημάτων είναι απαγορευτική για τα οικονομικά δεδομένα των ταμείων της ΕΛ.ΑΣ. και η δυνατότητα αγοράς νέων οχημάτων είναι αντίστοιχα περιορισμένη, τη λύση δίνει το άρθρο 13 του νόμου 4138/2013, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 6 του ν. 3938/2011 (Α” 226) σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι τρόποι δωρεάς οχημάτων και αναφέρεται ότι τα κατασχεμένα οχήματα από παράνομες δραστηριότητες μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να διατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία προς χρήση και ιδιοκτησία.

Το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί δεν βρίσκει εφαρμογή ο παραπάνω νόμος παρά τις διαταγές που έχουν εκδοθεί;

Το πρόβλημα των οχημάτων ζητά άμεση λύση καθώς ταλαιπωρεί τους συναδέλφους μας εδώ και καιρό. Όλοι μας πρέπει να σταματήσουμε τους αναθεματισμούς και τα ευχολόγια και να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να βελτιώσουμε την υπηρεσιακή μας καθημερινότητα.

ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ Γεώργιος – Στυλιανός 
Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος ΑΝ.Α.Σ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου