ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Ως πότε υπερεργασία και νυχτερινά χωρίς αποζημείωση;

Το ζήτημα της εφαρμογής του του Π.Δ. 394/2001  για τη χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ θέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με την παρακάτω επιστολή στον αρχηγό του σώματος Αντ/γο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο .
Κύριε Αρχηγέ,
Στις 12-10-2012 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8002/32/204-κδ’ Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατ’ εφαρμογή του αρ. 51 του Ν. 3205/2003, η οποία ρύθμιζε το θέμα της «χορήγησης επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας» τροποποιώντας όμοιες προηγούμενες. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 8002/32/204-λα΄ εγκύκλιος - Διαταγή σας (23-10-2012), η οποία διευκρίνιζε την ανωτέρω. Σας είχαμε επισημάνει και παλαιότερα με την από 13-12-2012 αρ.πρωτ.148 επιστολή μας, ότι τα μείζονα θέματα, αφενός της τήρησης του νόμιμου ωραρίου εργασίας όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 394/2001 και αφετέρου τηςαποζημίωσης των πραγματικών ωρών υπερεργασίας, θα δοκιμασθούν και θα υπάρξουν τεράστια παρεπόμενα προβλήματα.
Σήμερα η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δέχεται σε καθημερινή βάση δεκάδες καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις του Π.Δ.394/2001, από συναδέλφους που απασχολούνται σε εσωτερικές υπηρεσίες και εργάζονται νυχτερινές ώρες χωρίς να αποζημιώνονται γι’ αυτές. Είναι πλέον κατάδηλο και πασιφανές ότι εμείς οι εργαζόμενοι αστυνομικοί ζούμε υπό πρωτόγνωρες εργασιακές συνθήκες, όπου προφανέστατα και αυταπόδεικτα το εξαιρετικό έχει γίνει μόνιμο και τείνει να καταργήσει « εν τοις πράγμασιν», κάθε νομοθετική διάταξη που αφορά το ωράριο και το σύστημα χορήγησης-αποζημίωσης της νυκτερινής εργασίας. Φυσική απόρροια των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, είναι η κατακόρυφη πτώση του ηθικού όσων υπηρετούμε με αυταπάρνηση την ελληνική κοινωνία, αφού καθημερινά διαπιστώνουμε ότι έχουμε αφεθεί στο έλεος της τύχης και βιώνουμε καθημερινά ότι είμαστε εργαζόμενοι εσχάτης κατηγορίας.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο και καθίσταται σαφές ότι η Ε.ΑΣ.Υ.Α. θα αναλάβει δραστικές νομικές πρωτοβουλίες για να σταματήσει πλέον ο εμπαιγμός.
Ελπίζουμε ακόμη και τώρα την ύστατη στιγμή, ότι θα αναληφθούν από εσάς οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να δρομολογηθούν πλέον ικανοποιητικές λύσεις και πειθαρχικός έλεγχος όσων καταστρατηγούν τα αυτονόητα νόμιμα δικαιώματά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου