ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Δ.

     H Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ( Σ.Κ.Α.Υ. ) με την παρακάτω της ανάρτηση μας ενημερώνει για τις τροποποιήσεις των εντύπων υποδειγμάτων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας .
"Το Αρχηγείο με την υπ’ αριθμ. 875463 Διαταγή που διαβιβάσθηκε μέσω pol σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, απέστειλε τα τροποποιημένα έντυπα – υποδείγματα εκθέσεων του Κ.Π.Δ., τα οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε απ’ ευθείας παρακάτω:
1.    Με τις διατάξεις του ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51, τ. α΄,12-03-2012) τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, και ορισμένες διατάξεις του Κ.Π.Δ. Ειδικότερα, στο άρθρο 33 του εν λόγω νόμου καθορίζεται ότι «στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και η αρμόδια ΔΟΥ του κατηγορουμένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυμο και όνομα του πατέρα του, το πατρικό επώνυμο και το όνομα της μητέρας του, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.»

2.    Με σκοπό τη διευκόλυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και την εξασφάλιση εκτέλεσης των επιβαλλομένων στερητικών της ελευθερίας ποινών, χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων η Δ/νσή μας προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, προς τη Δ/νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας Α.Ε.Α., για την τροποποίηση συγκεκριμένων εντύπων υποδειγμάτων Κ.Π.Δ.

Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν και αποστέλλονται προσηρτημένα τα κατωτέρω έντυπα υποδείγματα:

3.       Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω υποδειγμάτων Κ.Π.Δ. από το προσωπικό των Υπηρεσιών σας.

Πηγή : http://skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου