ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

Εκδόθηκε Π.Δ. για την ημερομηνία Κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία

Με την παρακάτω ανακοίνωση η Ομοσπονδία μας, ενημερώνει για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συμβουλίου Κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 200/4/168

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι, απογευματινές ώρες της χθες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 8 – Τεύχος Α΄) το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 4, που αφορά τροποποιήσεις στην Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 24/1997) και Τοποθετήσεις, μεταθέσεις αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού (π.δ. 100/2003).

Επίσης, στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ως άνω δημοσιευθέντος π.δ. ορίζεται ότι: « Η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και η κατάρτιση του πίνακα κρινόμενων Αξιωματικών για το έτος 2016, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος».Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου