ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστολή ζητά από τους αρμόδιους να προβούν στις απαραίτητες ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε και φέτος να συμπεριληφθούν οι Σχολές της Αστυνομίας στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης τονίζει την αναγκη για άμεση επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων και την εισαγωγή των ήδη επιτυχόντων σε αυτή από τη στιγμή μάλιστα που το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ήδη λειτουργεί κανονικά για να εκπαιδευθούν Δόκιμοι Αστυφύλακες που προσελήφθησαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.


Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 314/2/27

Προς: 1) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
          2) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
              κ. Κωνσταντίνο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας»

Κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ' αριθ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ Β 3010/13-11-2012) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015» και σχετικά έγγραφα των αρμοδίων Υπουργείων, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν εισάγονται ιδιώτες.

Βάσει όσων ισχύουν σήμερα, για το τρέχον σχολικό έτος, αποκλείστηκαν από το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας για εισαγωγή ιδιωτών σε αυτές σε αντίθεση μάλιστα με τις υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν κανονικά.

Δεδομένου ότι και κατά το παρελθόν ίσχυε κάτι ανάλογο, ελέω μνημονιακής δέσμευσης, η οποία όμως κατόπιν δικαιολογημένων αιτημάτων ορθώς ανετράπη με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας με αποτέλεσμα να δοθεί το δικαίωμα στους περυσινούς υποψηφίους να συμπεριλάβουν τις Αστυνομικές Σχολές στις προτιμήσεις τους και οι επιτυχόντες να εισαχθούν σε αυτές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, παρακαλούμε όπως προβείτε στις από μέρους σας ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε και φέτος να συμπεριληφθούν οι Σχολές αυτές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι παρά τις πανθομολογούμενα δυσμενέστατες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία, την άνιση μάχη που δίνει καθημερινά με το έγκλημα και τις μεγάλες ανάγκες τις σε προσωπικό που θα μπορεί να εκτελεί καθαρά αστυνομικά καθήκοντα, δεν εισακούεται το ήδη υποβληθέν αίτημα μας με το υπ' αριθ. 314/2/26-α από 05-11-2013 έγγραφο μας, για άμεση επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων και την εισαγωγή των ήδη επιτυχόντων σε αυτή από τη στιγμή μάλιστα που το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ήδη λειτουργεί κανονικά για να εκπαιδευθούν δόκιμοι αστυφύλακες που προσελήφθησαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου